PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Spraw Zagranicznych

Referat Spraw Zagranicznych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z-ca Dyrektora / Kierownik: Maciej Buczkowski
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

III piętro, pokój nr 307
tel.: 48 58 323 6 307
e-mail: maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • zapewnienie warunków rozwoju kontaktów Miasta z zagranicą tj. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oraz logistyczną organizacją współpracy międzynarodowej Miasta
  • opracowywanie analiz i raportów związanych ze współpracą międzynarodową Miasta
  • opracowywanie projektów dokumentacji i korespondencji, wynikających z realizacji umów o współpracy z miastami partnerskimi
  • organizacja i kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych
  • prowadzenie korespondencji z podmiotami zagranicznymi
  • uczestniczenie w pracach EUROCITIES oraz innych międzynarodowych organizacji o charakterze opiniotwórczym i lobbingowym