PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Promocji Miasta

Referat Promocji Miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Aleksandra Jonczyk-Rozpędowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 327
tel.: 48 58 323 63 27
e-mail: aleksandra.jonczyk-rozpedowska@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Miasta
 • kreowanie i prowadzenie strategii marki Gdańsk
 • współpraca i nadzór nad realizacją polityki związanej z budową marki Miasta przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta 
 • przygotowywanie kampanii promocyjnych Miasta
 • promocja wybranych imprez miejskich
 • realizacja wybranych projektów w ramach strategii marki Gdańsk oraz monitorowanie jej wykonywania przez inne podmioty,
 • promocja miasta poprzez udział w targach, prezentacjach oraz w wydarzeniach o charakterze turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w kraju i za granicą
 • promocja atrakcji i produktów turystycznych Gdańska przy współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz promocji Miasta
 • podejmowanie akcji promocyjnych służących identyfikacji mieszkańców z Miastem
 • inicjowanie działań promujących zieloną markę miasta
 • inicjowanie i koordynowanie działań przy przygotowywaniu materiałów o charakterze informacyjno – promocyjnym
 • współpraca przy redagowaniu miejskiej strony www.