Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Planowania i Analiz

A
A

Z-ca Dyrektora / Kierownik: Alicja Opała
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 211
nr wew. 6291
tel.: +48 58 323 62 91

e-mail: wi@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • przygotowywanie projektów budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
 • monitorowanie i analiza wykorzystania środków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych Wydziału,
 • rozliczanie finansowe umów (zleceń, zamówień) w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby Wydziału,
 • rejestrowanie umów cywilno – prawnych w Generalnym Rejestrze Umów,
 • weryfikacja stanu zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat,
 • opracowywanie harmonogramów realizacji wydatków Wydziału,
 • przygotowywanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych,
 • przygotowywanie umów najmu lokali oraz umów na dostawę mediów do budynków i lokali Urzędu i jednostek pomocniczych,
 • regulowanie i rozliczanie płatności wynikających z zawartych umów najmu i dostawy mediów oraz umów na świadczenie usług sprzątania oraz usług ochrony osób i mienia Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji dochodów Miasta z tytułu najmu pomieszczeń i odsprzedaży mediów,
 • prowadzenie spraw zamówień publicznych Wydziału, w tym:
  • prowadzenie spraw zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 000 euro,
  • monitorowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  • opracowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.