PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Organizacyjno - Protokolarny

Referat Organizacyjno - Protokolarny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Maciej Kukla
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

II piętro, pokój nr 222
tel.: 48 58 323 6 222
e-mail: maciej.kukla@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • obsługa honorowych patronatów Prezydenta Miasta
  • organizowanie uroczystości rocznicowych i patriotycznych
  • obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta
  • działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych
  • prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta
  • organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami