Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Organizacji i Systemu Jakości

A
A

Realizowane zadania: 

 • opracowywanie  projektów  aktów  prawnych  regulujących organizację  i funkcjonowanie Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta (od projektu uchwały Rady do nadzoru nad jej realizacją),
 • prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych wydawanych przez Radę i Prezydenta,
 • sporządzanie okresowych informacji z realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta,
 • prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków Komisji Rady,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży,
 • prowadzenie zbioru publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych,
 • prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, a w szczególności:
  • przechowywanie i prowadzenie od strony technicznej dokumentacji Systemu,
  • przygotowywanie jednolitej szaty graficznej dokumentacji Systemu,
  • zapewnienie identyfikacji zmian dokumentów Systemu oraz ich aktualnego statusu,
  • dystrybucja odpowiednich wersji dokumentów Systemu do właściwych wydziałów,
  • przygotowywanie Pełnomocnikowi Systemu Zarządzania Jakością pism i dokumentów związanych z utrzymaniem i doskonaleniem skuteczności Systemu,
  • przygotowywanie i protokołowanie spotkań i narad Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością,
  • analiza mierników systemu zarządzania jakością,
 • koordynacja prac związanych z zabezpieczeniem, od strony organizacyjno – technicznej, prawidłowego przeprowadzania wyborów i referendów.