PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Marketingu

Referat Marketingu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Szymon Wróblewski
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 326
tel.: 48 58 323 66 42
e-mail: szymon.wroblewski@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • monitorowanie przestrzegania Księgi Standardów Identyfikacji Wizualnej Miasta Gdańska przez poszczególne wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta
  • współpraca z mediami w zakresie działań promocyjnych prowadzonych w Mieście
  • publikacja materiałów o charakterze informacyjno – promocyjnym dla mieszkańców
  • współpraca przy redagowaniu miejskiej strony www
  • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz w celach reklamowych herbu i flagi Miasta Gdańska oraz nazwy Gdańsk
  • produkcja, zakup oraz nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych i gadżetów