PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Ewidencji Ludności

Referat Ewidencji Ludności
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Maria Kowalewska - Szołoch
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 349
tel.: +48 58 323 63 49

Gdańskie Centrum Kontaktu tel.: +48 58 52 44 500

e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl