PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Ewidencji Gruntów

Referat Ewidencji Gruntów
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Dorota Maliszewska
ul. Lastadia 2
pokój nr 0.04
tel.: +48 58 323 67 92
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
  • sporządzanie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej obsługi gospodarki nieruchomościami,
  • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  • koordynacja i nadzór prac związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów,
  • wydawanie decyzji z zakresu zmian podmiotowych i przedmiotowych ewidencji gruntów oraz klasyfikacji gruntów,
  • sporządzanie dokumentów dla celów informacyjnych i prawnych na zlecenie osób prawnych i fizycznych,
  • zakładanie i prowadzenie bazy cen nieruchomości,
  • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  • prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;

Jak załatwić sprawę w referacie