Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Ewidencji Gruntów

A
A

Kierownik: Joanna Krawczyk
ul. 3 Maja 9
pokój nr 138A
tel.: +48 58 323 67 80
fax: +48 58 322 67 83
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej obsługi gospodarki nieruchomościami,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 • koordynacja i nadzór prac związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów,
 • wydawanie decyzji z zakresu zmian podmiotowych i przedmiotowych ewidencji gruntów oraz klasyfikacji gruntów,
 • sporządzanie dokumentów dla celów informacyjnych i prawnych na zlecenie osób prawnych i fizycznych,
 • zakładanie i prowadzenie bazy cen nieruchomości,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • sporządzanie i przekazywanie Wydziałowi Skarbu informacji o sprzedanych nieruchomościach, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o informacje uzyskane z Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków;