PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

KierownikIzabela Baranowska

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 117

Gdańskie Centrum Kontaktu tel.: +48 58 52 44 500

e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl

  • ewidencjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Gdańska;

 

PUNKTY OBSŁUGI Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 10 i 11                                                                                                                                                                         

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 524 45 00