Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

A
A

KierownikIzabela Baranowska

ul. Partyzantów 74
pokój nr 208

Gdańskie Centrum Kontaktu tel.: +48 58 52 44 500

e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl

  • ewidencjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Gdańska;

 

PUNKTY OBSŁUGI Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1

ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 524 45 00