Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat ds. Społecznych Projektów Kulturalnych

A
A

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 123

Pracownicy:
Elżbieta Czekaj
tel. (+48) 58 323 61 23

Wojciech Sokołów

tel. (+48) 58 323 65 15

 

Realizowane zadania:

 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działania z zakresu kultury, w tym z:
  - organizacjami pozarządowymi
  - stowarzyszeniami i związkami twórczymi
  - radami dzielnic
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursów grantowych, w tym obsługa organizacyjno-techniczna konkursów z zakresu kultury i sztuki
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wnioskodawców z zakresu organizacji i zasad przeprowadzania konkursów grantowych i programów wsparcia środowisk kultury
 • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania programów grantowych
 • udział w pracach Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • prowadzenie spraw związanych z weryfikacją, realizacją wydatków ponoszonych przez rady dzielnic na działalność kulturalną
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem, realizacją wydatków oraz sprawozdawczością w zakresie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego
 • opracowywanie raportów i analiz, ewaluacji zadań w ramach: realizowanego Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny, współpracy z organizacjami zrzeszającymi miasta oraz dla Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska