Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów

A
A

Kierownik: Roland Dudziuk
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 380
tel.: +48 58 323 66 80
fax: +48 58 323 66 79

  • sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
  • sprzedaż budynków i lokali użytkowych Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
  • zmiana i zbywanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
  • sprzedaż użytkownikom wieczystym gruntów Miasta i Skarbu Państwa na własność, 
  • sprzedaż lub ustanawianie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właścicieli lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę niespełniającą wymogów działki budowlanej,
  • wyrażanie zgody na wykreślenie hipoteki,
  • ustalanie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta i Skarbu Państwa,
  • prowadzenie spraw dotyczących zwrotu bonifikat udzielonych najemcom przy sprzedaży lokali,
  • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta i Skarbu Państwa w prawo własności,
  • aktualizacja danych nowych właścicieli w bazie komputerowej w zakresie opłat przekształceniowych gruntów Miasta i Skarbu Państwa;