Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń

A
A

Kierownik: Ewa Kowacz
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 274
tel.: +48 58 323 62 74
fax: +48 58 323 66 79

  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Miasta,
  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
  • aktualizacja danych w bazie komputerowej w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste,
  • przygotowywanie dokumentacji celem wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
  • reprezentowanie Miasta i Skarbu Państwa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • naliczanie i aktualizacja w tym waloryzacja, opłat przekształceniowych gruntów Miasta i Skarbu Państwa;