Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zmiana na stanowisku dyrektora miejskich planistów

Ze stanowiska dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dniem 31 sierpnia odchodzi na emeryturę jego wieloletni dyrektor Marek Piskorski. Od 1 września jego miejsce zajmie, pełniąca od kwietnia tego roku funkcję zastępcy dyrektora – Edyta Damszel-Turek.

A
A

Przypomnijmy, że Marek Piskorski – od 40 lat urbanista i architekt – od początku powołania Biura Rozwoju Gdańska w 1999 roku był jego dyrektorem. BRG to jednostka organizacyjna miasta, której praca przyczyniła się do zmiany realizacji polityki przestrzennej Gdańska. Piskorski to autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych, w tym jako generalny projektant „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” z 2001 r. i 2007 r.
Wszystkie dokumenty planistyczne przygotowywane w BRG pod przewodnictwem Marka Piskorskiego służyły często jako rozwiązania modelowe w skali kraju, uzyskując prestiżowe nagrody i promując Gdańsk jako „miasto dobrze zaplanowane”. Praca merytoryczna Marka Piskorskiego i jego aktywność w działaniach różnych gremiów urbanistycznych w kraju i za granicą przyczyniła się do promowania Gdańska i jego nowatorskiej i bardzo skutecznej idei planowania przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje długoletnia praca zawodowa, zaangażowanie w realizacje zadań własnych miasta, liczne inicjatywy w tworzeniu nowoczesnej urbanistyki i osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego.

Edyta Damszel-Turek ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie”. W Biurze Rozwoju Gdańska pracuje od piętnastu lat: najpierw jako asystent, potem jako główny projektant. Przez osiem lat pełniła funkcję kierownika kolejno trzech zespołów urbanistycznych: Port, Oliwa i Wrzeszcz. Obowiązki kierowania zespołami urbanistów łączyła ze sprawowaniem funkcji wiodącego projektanta zespołu zajmującego się regulacjami estetyki Miasta w ramach „Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta” (KREM). W ramach Studium, poza pracami analityczno-koncepcyjnymi, organizowała seminaria i warsztaty oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Rad Dzielnicy, radnymi miejskimi, zarządcami nieruchomości, Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, mieszkańcami oraz jednostkami miejskim. Obecnie współpracuje z zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta „Gdańsk 2030 Plus” jako koordynator jednego z Programów Operacyjnych – „Przestrzeń Publiczna”. Od 1 kwietnia tego roku Edyta Damszel-Turek była zastępcą dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)