Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

ZDiZ zaczyna remonty

W poniedziałek (25.05) startują dwa pierwsze z zapowiedzianych na ten rok prawie czterdziestu tegorocznych remontów w ramach bieżącego utrzymania dróg.

A
A

W poniedziałek (25.05) startują dwa pierwsze z zapowiedzianych na ten rok prawie czterdziestu tegorocznych remontów w ramach bieżącego utrzymania dróg.

- Pierwszy zakres, to wykonanie nakładki bitumicznej na fragmencie ulicy Piecewskiej – zapowiada dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Prace zaczną się w poniedziałek 25 maja o 6.00 rano, zakończą się w niedzielę 14 czerwca nad ranem. Prace prowadzone będą na odcinku od ul. Morenowej do posesji Piecewska 18. W pierwszym etapie robót ulica Piecewska będzie jednokierunkowa (od Morenowej do Jaśkowej Doliny). Objazdy ulicami: Jaśkowa Dolina, Rakoczego, Schuberta, Trzy Lipy. W etapie drugim (układania warstwy ścieralnej), remontowany odcinek ulicy Piecewskiej zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Wtedy objazd wytyczony będzie tymi samymi ulicami jak dla pierwszego etapu (ale w obu relacjach). Układanie warstwy ścieralnej przewidywane jest w dniach 5-6 czerwca i 13 czerwca (jeśli w tym terminach nie pozwolą na to warunki atmosferyczne, prace zostaną przeniesione na inny termin). Koszt tego remontu szacowany jest na ok. 400 tysięcy złotych.

Także w poniedziałek, 25.06 startują roboty drogowe na ulicy Spichrzowej. Fragment tej ulicy będzie utwardzany płytami YOMB. Prace potrwają ok. 10 dni. W tym czasie ulica będzie nieprzejezdna. Objazd ulicami: Szopy i Kamienna Grobla. Koszt tych prac szacowany jest na około 70 tysięcy złotych.

Przypomnę, w tym roku planowanych jest trzydzieści dziewięć remontów: wykonanie nakładek z betonu asfaltowego, naprawy nawierzchni bitumicznych, utwardzanie jezdni płytami YOMB, naprawy schodów terenowych i ciągów pieszo-rowerowych, chodników i azylów dla pieszych.

Prace na wszystkich zakresach zaczną się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, planowane zakończenie większości robót – III kwartał tego roku, niektóre z nich potrwają dłużej – do nadejścia warunków zimowych.

- Dzięki tym pracom nowe nawierzchnie zyska 27 fragmentów gdańskich ulic, trzy chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe – mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. To roboty bardzo ważne, bo wykonywane w miejscach, które od dłuższego czasu czekały na polepszenie warunków drogowych. Łączny koszt prac szacowany jest na około czterech milionów złotych, w przyszłym roku będziemy kontynuować te prace, lepsze nawierzchnie zyskają kolejne gdańskie ulice od dłuższego czasu czekające na takie remonty– wyjaśnia Grzelak.

Katarzyna Kaczmarek (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)