Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zapraszamy na wideoczat z przewodniczącymi PO i PiS w Radzie Miasta Gdańska

Przewodniczący obydwu Klubów Radnych: Piotr Borawski (PO) i Kazimierz Koralewski (PiS) w Radzie Miasta Gdańska będą gośćmi wideoczatu, który rozpocznie się w środę 24 maja o godz. 12.30 na stronie www.gdansk.pl.

A
A

Przewodniczący klubów rozmawiać będą o najważniejszych ich zdaniem tematach i projektach uchwał, które pojawią się podczas majowej Sesji Rady Miasta.

 

Na majową sesję przygotowano projekty uchwał dotyczące m.in.:

- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska;

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych;

- zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy