Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zapraszamy na finał projektu „Kuźnia zdrowia”

W poniedziałek 21 grudnia w godzinach 12.00-14.00 w Gimnazjum nr 25 przy ul. Tadeusza Kościuszki 8B w Gdańsku odbędzie się finał projektu „Kuźnia zdrowia”, sfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W uroczystości udział weźmie zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

A
A

Głównymi celami szkolnego projektu były: promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie pojawiania się niewłaściwych nawyków żywieniowych, zachęcanie rodziców do zdrowego odżywiania swoich dzieci, kształtowanie postawy proprzedsiębiorczej, rozwój kreatywności, umiejętność współpracy w grupie i podnoszenie kompetencji związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

- Uczniowie szkoły podczas realizacji projektu uczestniczyli w warsztatach promujących zdrowy styl życia oraz warsztatach z przedsiębiorczości – mówi dyrektor placówki Anna Mrotek. – Klasy podzielone były na 5 grup zadaniowych, które tworzyły: zdrową potrawę, logo, ulotkę promujące zdrową żywność, plakat promujący wybraną przez klasę potrawę ze zdrowych składników, wideo-blog z realizacji projektu oraz stoisko promujące działalność związaną ze zdrowym odżywianiem.

Fotorelacje dwunastu klas, które zbiorą największą liczbę punktów w projekcie, zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2016. Kalendarze zostaną rozdane wśród społeczności lokalnej oraz przekazane instytucjom współpracującym ze szkołą, placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym i spółdzielniom mieszkaniowym Wrzeszcza i Zaspy.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)