Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zajęcia z życia – nowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla gdańszczan niepełnosprawnych intelektualnie

Siedemnaścioro niepełnosprawnych intelektualnie lub przewlekle, psychicznie chorych gdańszczan znajdzie kompleksowe i fachowe wsparcie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Reja 34 b. Uroczyste otwarcie nowej, gdańskiej placówki nastąpi tam w poniedziałek 22 maja, o godzinie 10.30. Na mocy umowy podpisanej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ŚDS prowadzi Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku.

A
A

Budynek na potrzeby nowej placówki pochodzi z zasobów miasta. Miasto także, z własnych środków, wyremontowało, przystosowało i wyposażyło lokal na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (łączny koszt inwestycji to ponad 500 tys. zł).
- Konieczność utworzenia nowego ośrodka wynika z faktu, że kolejne roczniki osób niepełnosprawnych wychodzą z etapu edukacji i oczekują na wsparcie w takich dziennych domach – podkreśla Piotr Kowalczuk, prezydent Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się, aby w mieście oferta pomocy dla niepełnosprawnych gdańszczan była jak najszersza i różnorodna. Istotnym jest bowiem, aby te osoby czuły się potrzebne i mogły realizować swoje pasje. Gdańsk to miasto włączające każdego w nurt miejskiego życia, niezależnie od jego sprawności.

Dodajmy, że kwota dotacji na działanie placówki oraz aktywizację i rehabilitację jej podopiecznych w tym roku, to ponad 236 tys. zł – środki pochodzą z budżetu państwa oraz częściowo, z miasta. Zarządzeniem nr 524/17 prezydenta Gdańska z 30 marca 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na: „Prowadzenie i zapewnienie 17 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 8 osób wymagających zwiększonego wsparcia”.

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)