Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wręczenie kluczy najemcom lokali programu Gdańskie Otwarte Pracownie

Zapraszamy na wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie, ogłoszonego w październiku 2017 r. Odbędzie się ono 20 lutego (wtorek) o godz. 13.00 w lokalu objętym tym programem mieszczącym się przy ul. Na Zaspę 34D (Nowy Port). Klucze artystom, którzy będą prowadzić działalność w wynajętych pracowniach zostaną przekazane przez Piotra Grzelaka, zastępcę prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej. 

A
A

Gdańskie Otwarte Pracownie to program kierowany do lokalnych artystów. Program pozwala na pozyskanie na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej. Jednocześnie pobudza on zainteresowanie mieszkańców różnymi dziedzinami sztuki, a w szczególności dorobkiem gdańskich artystów. Lokale są przyznawane w procedurze bezprzetargowej indywidualnym twórcom, których działalność artystyczna związana jest z miastem. Program kierowany jest do twórców profesjonalnych (absolwentów uczelni artystycznych lub członków związków i stowarzyszeń twórczych) oraz twórców nieprofesjonalnych (na podstawie rekomendacji wystawionych przez środowiska twórcze).

Artyści mogą w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Umowa o najem lokalu zawierana będzie na czas oznaczony do 5 lat. Po upływie wyznaczonego terminu dotychczasowemu najemcy będzie przysługiwało pierwszeństwo w ubieganiu się o najem tego lokalu.

Projekt powstał dzięki współpracy Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Zapraszamy.

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
Referat Prasowy

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdański
Herold Gdański
js

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 1/2019

HG_1
HG_1
brak autora
Pobierz: Herold Gdański 1/2019 (1.94 MB)