PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Wręczenie kluczy najemcom lokali programu Gdańskie Otwarte Pracownie

Wręczenie kluczy najemcom lokali programu Gdańskie Otwarte Pracownie
Zapraszamy na wręczenie kluczy pierwszym najemcom lokali, którzy są beneficjentami programu Gdańskie Otwarte Pracownie, ogłoszonego w październiku 2017 r. Odbędzie się ono 20 lutego (wtorek) o godz. 13.00 w lokalu objętym tym programem mieszczącym się przy ul. Na Zaspę 34D (Nowy Port). Klucze artystom, którzy będą prowadzić działalność w wynajętych pracowniach zostaną przekazane przez Piotra Grzelaka, zastępcę prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej. 

Gdańskie Otwarte Pracownie to program kierowany do lokalnych artystów. Program pozwala na pozyskanie na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej. Jednocześnie pobudza on zainteresowanie mieszkańców różnymi dziedzinami sztuki, a w szczególności dorobkiem gdańskich artystów. Lokale są przyznawane w procedurze bezprzetargowej indywidualnym twórcom, których działalność artystyczna związana jest z miastem. Program kierowany jest do twórców profesjonalnych (absolwentów uczelni artystycznych lub członków związków i stowarzyszeń twórczych) oraz twórców nieprofesjonalnych (na podstawie rekomendacji wystawionych przez środowiska twórcze).

Artyści mogą w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Umowa o najem lokalu zawierana będzie na czas oznaczony do 5 lat. Po upływie wyznaczonego terminu dotychczasowemu najemcy będzie przysługiwało pierwszeństwo w ubieganiu się o najem tego lokalu.

Projekt powstał dzięki współpracy Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Zapraszamy.