Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

W poniedziałek poznamy opiekunkę roku 2016

Opiekują się dziećmi i dbają o to, by maluchy się nie nudziły i nie płakały. Opiekunki pracujące w Zespole Gdańskich Żłobków mają pod swoją opieką blisko tysiąc dzieci w wieku do 3 lat. W poniedziałek 12 grudnia o godz. 9.00 w „Żagielku” – filii Żłobka nr 4 zlokalizowanej przy ul. Olsztyńskiej 12 odbędzie się uroczystość, podczas której dzieci wylosują zdobywczynię zaszczytnego tytułu. Dwie inne opiekunki otrzymają też specjalne wyróżnienia, a dyplomy wszystkim nominowanym paniom wręczy prezydent Paweł Adam

A
A

Tytuł Opiekunka Roku przyznawany jest od 2005 roku lat przez Prezydenta Miasta Gdańska. Każdy żłobek (kierownik, rodzice, personel) nominuje jedną opiekunkę do Tytułu. Przy nominacji bierze się pod uwagę przede wszystkim sposób wykonywania obowiązków, czyli sprawowanie opieki nad podopiecznymi. Spośród 12 nominowanych opiekunek na uroczystości wręczenia Tytułu, dzieci losują 1 opiekunkę, która otrzymuje tytuł (+2000 zł brutto) oraz 2 opiekunki, które otrzymują wyróżnienia (+1000 zł brutto). Nominowane opiekunki otrzymują po 500 zł brutto.

Do tytułu Opiekunka roku 2016 nominowane zostały: Ilasiewicz Barbara, Wrocławska Maja, Wojach Krystyna, Wojach Irena, Dawidowicz Alicja, Karpińska Iwona, Kosecka Idylla, Zjeżdżałka Lidia, Słowińska Monika, Korzeniowska Dorota, Piernicka Aleksandra, Kostrzewa Iwona.

Podczas uroczystości nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Nasz Dom – Nasza Rodzina” skierowanego do podopiecznych Gdańskiego Zespołu Żłobków , ich rodziców i opiekunów.

Przypomnijmy

Miasto Gdańsk od 2011r. co roku pozyskuje dotacje z resortowego programu „Maluch”. W latach 2011-2013 Gmina otrzymała środki przeznaczone na prace budowlane, remontowe adaptacyjne oraz zakup wyposażenia co pozwoliło na stworzenie 149 nowych miejsc opieki w placówkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz polepszenie standardów ich funkcjonowania.
Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu rodzin na miejsca opieki nad dziećmi, Miasto pozyskało w 2014r. dotację z programu „Maluch” na budowę „Dzwoneczka” – Filii Żłobka nr 3, która powstała w oparciu o system modułowy przy ul. Królewskie Wzgórze 2.
W 2015r. wybudowano z udziałem dotacji z „Malucha” kolejne 2 placówki, które zostały włączone do Gdańskiego Zespołu Żłobków jako filie Żłobka nr 1 oraz Żłobka nr 4. „Bursztynek” - Filia Żłobka nr 1 mieści się przy ul. Wilanowskiej 16 natomiast „Żagielek” – Filia Żłobka nr 4 przy ul. Olsztyńskiej 12.
W każdej z filii przygotowano miejsca dla 96 dzieci, w tym również niepełnosprawnych bądź wymagających szczególnej opieki.

Podsumowując w ciągu ostatnich 5 lat dzięki dofinansowaniu z programu Maluch utworzono ponad 430 nowych miejsc w gdańskich żłobkach. Obecnie 12 placówek Gdańskiego Zespołu Żłobków dysponuje 992 miejscami opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Opłaty i ulgi w GZŻ

Miesięczna opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków (do 10 godzin dziennie) wynosi 390 zł. Stawka żywieniowa to 6 zł dziennie.

Ulgi przysługują:
- rodzinom wielodzietnym
- rodzinom pobierającym zasiłek rodzinny na dziecko uczęszczające do żłobka GZŻ
- w przypadku rodzeństwa korzystającego równocześnie z opieki GZŻ
- rodzicom dzieci niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
- samotnym rodzicom dzieci skierowanym przez MOPR w Gdańsku na pobyt w Domu Samotnej Matki lub w innych specjalistycznych placówkach, którzy w okresie pozostawania bez pracy zdobywają kwalifikacje zawodowe umożliwiające zdobycie zatrudnienia

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)