Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uroczystość nadania imienia ZSO nr 2

W poniedziałek 30 marca o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość nadania imienia Stefana Banacha dwóm gdańskim szkołom tj. Gimnazjum nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącemu - czyli Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika 57. W tej ważnej dla społeczności szkolnej chwili udział weźmie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

A
A

W poniedziałek 30 marca o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość nadania imienia Stefana Banacha dwóm gdańskim szkołom tj. Gimnazjum nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącemu - czyli Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika 57. W tej ważnej dla społeczności szkolnej chwili udział weźmie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

W szkołach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 odbyły się wykłady, konsultacje, spotkania, lekcje wychowawcze i lekcje matematyki związane z postacią Stefana Banacha.

Następnie patron szkoły wybrany został w wyborach powszechnych przez uczniów szkół, rodziców i nauczycieli. Wybory były powszechne, bezpośrednie, tajne i większościowe. Nadzorowała je i przeprowadziła Komisja Wyborcza składająca się z 6 osób: 2 przedstawicieli uczniów (1 z gimnazjum i 1 z liceum), 2 przedstawicieli rodziców, 2 przedstawicieli nauczycieli powołanych przez Dyrektora Szkoły.

W wyniku głosowania Stefan Banach został zaakceptowany na kandydata na patrona Gimnazjum nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W dniu 11 czerwca 2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przedstawił wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 33 oraz XXIV Liceum Ogólnokształcącego o nadanie szkołom imienia „Stefana Banacha”.   Radni Miasta Gdańska wyrazili zgodę na nadanie szkole wybranego imienia.

W programie uroczystości:

  • panel dyskusyjny - "W poszukiwaniu autorytetów. Stefan Banach"
  • wręczenie stypendium im. S. Banacha

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe