Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uroczyste przekazanie Lechowi Wałęsie biura w ECS

W czwartek 29 stycznia o godz. 13.00 nastąpi oficjalne udostępnienie pomieszczeń w Europejskim Centrum Solidarności na biuro pierwszego przywódcy NSZZ „Solidarność”. W uroczystości udział wezmą Lech Wałęsa i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

A
A

W czwartek 29 stycznia o godz. 13.00 nastąpi oficjalne udostępnienie pomieszczeń w Europejskim Centrum Solidarności na biuro pierwszego przywódcy NSZZ „Solidarność”. W uroczystości udział wezmą Lech Wałęsa i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Umowę podpiszą przedstawiciele Miasta Gdańska oraz Anna Domińska – dyrektor biura Lecha Wałęsy. Udostępnienie odbędzie się poprzez podpisanie aktu notarialnego przyznającego pomieszczenia biurowe Lechowi Wałęsie w budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Biuro mieści się na drugim piętrze ECS, a łączna powierzchnia jego pomieszczeń to 162,64 metra kwadratowego.

W uzasadnieniu przekazania pomieszczeń czytamy:
„Europejskie Centrum Solidarności zostało utworzone przede wszystkim w celu zachowania w pamięci Polaków, mieszkańców Europy i Świata doświadczenia „Solidarności” jako pokojowej europejskiej rewolucji oraz upowszechnienia dziedzictwa „Solidarności” w naszym kraju. W misji Europejskiego Centrum Solidarności ważne jest prezentowanie historii powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz historycznej roli i znaczenia osób, które tworzyły pierwszy niezależny związek zawodowy w zniewolonej części Europy.
Lech Wałęsa jest współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, był także Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995, jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla […].
Osoba Lecha Wałęsy, jako żywego pomnika idei solidarności, nadaje szczególnej rangi Europejskiemu Centrum Solidarności […]. Obecność Lecha Wałęsy w Europejskim Centrum Solidarności jest istotna ze względu na promocję tego szczególnego miejsca i upowszechnienie idei solidarności. Ustanowienie służebności osobistej sprawi, że w sposób formalny nastąpi związanie Europejskiego Centrum Solidarności i osoby Lecha Wałęsy, powodując zwiększenie wiarygodności i efektywności w realizowaniu misji Europejskiego Centrum Solidarności”.

Przypomnijmy, że w ECS swoje biura ma między innymi 10 organizacji pozarządowych, którymi są: Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa”, Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”, Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi”, Fundacja „Przestrzenie Dialogu”, Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”, Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy”, Gdańska Fundacja Dobroczynności, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie „Morena”, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)