Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Świąteczne spotkanie stypendystów Fahrenheita

Na co dzień studiują na uniwersytetach na całym świecie. W Oxfordzie, Cambridge, Princeton, Londynie i na innych prestiżowych uczelniach wyższych. Podczas corocznego spotkania świątecznego z przedstawicielami władz miasta stypendyści Fahrenheita opowiedzą o swoich dokonaniach naukowych. Spotkanie odbędzie się w środę 28 grudnia o godz. 12:30 w Europejskim Centrum Solidarności (sala nr 5, III piętro).

A
A

W roku akademickim 2016/2017 Stypendia Naukowe im. Farenheita otrzymało łącznie 26 studentów,21 młodych gdańszczan, którzy otrzymywali je w poprzednim roku akademickim oraz 5 nowych studentów. Kapituła Stypendialna przyznała stypendia na łączną kwotę 660 000 zł.
Wśród stypendystów są studenci uczący się na Uniwersytecie w Cambridge (2 osoby), Uniwersytecie Oxfordzkim (2 osoby), Uniwersytecie w Cardiff (2 osoby), Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu (3 osoby), a także na uczelniach w Londynie, Edynburgu, Wiedniu, Rostocku, Glasgow i innych.

Program stypendialny ruszył w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Gdańska. Celem stypendium jest umożliwienie najzdolniejszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, będących mieszkańcami Gdańska, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. W ten sposób władze miasta Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju. Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, a także reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej, jak również dzielenia się swoimi doświadczeniami z gdańskimi uczniami. Początkowo stypendia były przyznawane gdańskim absolwentom matury międzynarodowej. Od 7 lat mogą się o nie ubiegać również osoby legitymujące się maturą polską i wybitnymi osiągnięciami.

Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium przeznaczonym na finansowanie studiów zagranicznych. Od roku akademickiego 2005/2006 do 2016/2017 przyznano 342 stypendiów na łączną kwotę 8 414 000 zł. Z pomocy skorzystało łącznie 100 studentów.
O stypendium mogą ubiegać się studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez 9 miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której Przewodniczącym jest Prezydent Miasta Gdańska.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)