Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendia im. Gabriela Daniela Fahrenheita

Już po raz trzynasty młodzi gdańszczanie otrzymają stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą. Prezydent Gdańska spotka się ze stypendystami w środę 6 września o godz. 11.00 w Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta. W tym roku z rąk Pawła Adamowicza wyróżnienie odbiorą 23 osoby, w tym 5 po raz pierwszy. Gdańsk, jako jedyna gmina w Polsce przyznaje takie stypendia!

A
A

Program stypendialny ruszył w 2005 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska. Celem stypendium jest umożliwienie najzdolniejszym absolwentom szkół średnich, będących mieszkańcami Gdańska, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. W ten sposób władze miasta Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju. Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania wysokich wyników, a także reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej.

Początkowo stypendia były przyznawane gdańskim absolwentom matury międzynarodowej. Od 10 lat mogą się o nie ubiegać również osoby legitymujące się maturą polską i wybitnymi osiągnięciami oraz działalnością na rzecz środowiska gdańskiego.

Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium przeznaczonym na finansowanie studiów zagranicznych.

Od roku akademickiego 2005/2006 do 2016/2017 przyznano 342 stypendia na łączną kwotę 8 418 500 zł.
Na rok akademicki 2017/2018 Kapituła Stypendialna przyznała 23 stypendia na łączną kwotę 578 000,00 zł. Stypendia otrzymało 18 studentów, którzy otrzymywali je w poprzednim roku akademickim oraz 5 nowych studentów rozpoczynających studia poza granicami kraju.

O stypendium mogą ubiegać się studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie I i II stopnia. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez 9 miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której Przewodniczącym jest Prezydent Miasta Gdańska.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)