PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprostowanie informacji zawartych w tekście „Pieniądze z budżetu Gdańska zasiliły festiwal organizowany przez pracownika magistratu”

Sprostowanie informacji zawartych w tekście „Pieniądze z budżetu Gdańska zasiliły festiwal organizowany przez pracownika magistratu”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się 10 września na portalu radiogdansk.pl, informujemy, że Pan Krystian Kujda nie był członkiem komisji konkursowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska i w żaden sposób nie miał wpływu na przyznane dotacje oraz ich wysokość.

Nieprawdą jest, że Biuro Prezydenta ds. Kultury odmówiło wyjaśnień panu Maciejowi Naskrętowi. Pan Naskręt umawiając się na spotkanie odmówił określenia tematu spotkania, w związku z czym został poproszony o kontakt z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta, co jest standardową procedurą w takich przypadkach.

W dniach 14 sierpnia i 4 września br. Radio Gdańsk otrzymało wyczerpujące wyjaśnienia na temat sprawy, które przeczą insynuacjom zawartym w artykule pana Naskręta o tym, że pan Kujda mógł mieć jakikolwiek wpływ na wyniki konkursów grantowych.

 

Referat PrasowyUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowy
Referat Prasowy - najnowsze
    Referat PrasowyUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowy
    Referat Prasowy - najnowsze