PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Spotkanie Zespołu ds. modelu integracji imigrantów w Gdańsku

Spotkanie Zespołu ds. modelu integracji imigrantów w Gdańsku
We wtorek 14 lipca w Europejskim Centrum Solidarności (Plac Solidarności 1, sala nr 5 – 3 piętro) odbędzie się kolejne spotkanie pierwszego w Polsce Zespołu ds. modelu integracji imigrantów w Gdańsku.

We wtorek 14  lipca w Europejskim Centrum Solidarności (Plac Solidarności 1, sala nr 5 – 3 piętro) odbędzie się kolejne spotkanie pierwszego w Polsce Zespołu ds. modelu integracji imigrantów w Gdańsku.

W zespole pracuje blisko 100 osób, a jego prace mają wypracować rozwiązania, które odpowiedzią na pytania - jak najlepiej wpisać migrantów w naszą społeczność, jak budować pokojowe współżycie, korzystne dla obu stron – tak, by Gdańsk jako miasto wolności, był miejscem, w którym potrzeby migrantów są właściwie rozumiane i realizowane.

W ramach Zespołu powołane zostały robocze grupy tematyczne, tj: edukacja, kultura, mieszkalnictwo, przemoc/dyskryminacja, pomoc społeczna, praca, społeczności lokalne.

Program spotkania:

10:00 – 10:05

 

 • Powitanie i przedstawienie celów spotkania

Piotr Olech, Zastępca dyrektora ds. integracji społecznej,

Wydział Rozwoju Społecznego, UMG

 

10:05 – 10.30

 • Prezentacja: Statusy prawne cudzoziemców w Gdańsku
  Katarzyna Baranowicz, Wydział Spraw Obywatelskich
  i Cudzoziemców, Pomorski Urząd Wojewódzki

 

10.30 – 11:30

 

 

11:30 – 12:00

 

12:00 -  15:00

 • Prezentacja diagnozy przygotowanej przez Imigrantów

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

 

 • Przerwa

 

 • Praca w zespołach tematycznych: edukacja, kultura,

            mieszkalnictwo, przemoc/dyskryminacja, pomoc społeczna,

            praca, społeczności lokalne:

  1. Diagnoza zbiorcza – dyskusja
  2. Prezentacja diagnoz doradców zespołów roboczych
  3. Odniesienie do diagnozy imigrantów/ek
  4. Sformułowanie głównych wniosków wynikających
   z połączenia różnych perspektyw i diagnoz

 

15.00 – 15:15

 

15:15 – 16:00

 • Przerwa

 

 • Podsumowanie dyskusji, wnioski i zakończenie spotkania

 

Magdalena Rusakiewicz

Referat Prasowy