Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 76. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ WESTERPLATTE, 1 WRZEŚNIA 2015

A
A

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 76. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

WESTERPLATTE, 1 WRZEŚNIA 2015

• Przybycie władz państwowych i samorządowych

• Ok. 4.40 Przywitanie na uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ PRZED POMNIKIEM OBROŃCÓW WYBRZEŻA NA WESTERPLATTE W GDAŃSKU

• Przygotowanie do złożenie meldunku Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych o gotowości do rozpoczęcia uroczystości

• Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej (ORMW) - Marsz Generalski

• ORMW- odegranie Hymnu Państwowego Rzeczpospolitej Polskiej

• Głos zabierze gospodarz uroczystości- Prezydent Miasta Gdańska

• Powitanie uczestników – Prezydent Miasta Gdańska

• Przemówienia okolicznościowe przedstawicieli władz państwowych

• Przemówienie Prezydenta RP

• Modlitwa za poległych- Jego Ekscelencja Metropolita Gdański

• APEL POLEGŁYCH – kmdr ppor. Andrzej SZYSZKO

• Salwa

• Odegranie sygnału – HASŁO WP

• Hymn do Bałtyku – ORMW

• Meldunek Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej o zakończeniu I części uroczystości

• KONIEC I części uroczystości

• Składanie wiązanek kwiatów pod POMNIKIEM OBROŃCÓW WYBRZEŻA

• Odegranie sygnału CISZA

• ZAKOŃCZENIE uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ Z UDZIAŁEM ASYSTY HONOROWEJ PRZED POMNIKIEM OBROŃCÓW WYBRZEŻA NA WESTERPLATTE W GDAŃSKU

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)