Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przyszli merowie poznają Gdańsk

Jutro, w piątek, 8 września będziemy Gdańsku gościć uczestników kolejnej edycji „Szkoły Merów”. Jest to program edukacyjny dla samorządowców miast ukraińskich, którzy przyjeżdżają do polskich miast po przykłady dobrych praktyk. O naszym mieście opowiedzą im Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta oraz Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej wraz przedstawicielami magistratu.

A
A

Wdrażana obecnie w Ukrainie reforma decentralizacji jest jedną z najważniejszych. Obecnie ukraińskie samorządy lokalne stoją w obliczu wyzwań, podobnych do tych, którym Polska skutecznie sprostała w latach 90-tych oraz pierwszej dekadzie XXI wieku. Właśnie, dlatego dla ukraińskich merów oraz ich zespołów tak ważne jest zapoznanie się z doświadczeniami polskich samorządów. „Szkoła Merów” - to program przygotowania merów miast, działaczy społecznych i politycznych, którzy w przyszłości będą kandydowali w wyborach, a także ich zespołów do zarządzania miastami w warunkach decentralizacji, zgodnie ze standardami administracji publicznej. Szkolenie zawiera trzy elementy: wykłady, zajęcia praktyczne oraz wizyta studyjna w polskich miastach. W ramach obecnego programu szkolonych jest 12 zespołów, ogółem 50 osób, w tym: jeden zespół na czele z burmistrzem Czortkowa i 11 zespołów, – w których uczestniczą kandydaci na merów z takich miast jak: Truskawiec, Wysznewe, Odessa, Połtawa, Kamieńskie, Dniepr, Wyszogród, Pryłuki, Czerniowce, Nieżyn oraz Czerkasy.

W tym roku zespół programu „Szkoły Merów” odwiedzi w Polsce kilka miast, w tym Gdańsk. W naszym mieście spotkają się jutro, 8 września o godz. 9.00 w sali plenarnej Rady Miasta z przedstawicielami samorządu: Bogdanem Oleszkiem Przewodniczącym Rady Miasta, Piotrem Kowalczukiem zastępcą prezydenta ds. polityki społecznej oraz przedstawicielami magistratu. Uczestnicy szkoły zapoznają się ze strukturą budżetu miejskiego, budżetem obywatelskim, a także głównymi inwestycjami miejskimi. Uczestnicy poznają również społeczne skutki transformacji ustrojowej z punktu widzenia władz miasta, które przedstawi prezydent Kowalczuk.

Poprzednie dwie edycje „Szkoły Merów” w 2015 i 2016 roku pozwoliły na przygotowanie ponad 20 zespołów, w których udział brali obecni burmistrzowie siedmiu miast: Mikołajewa, Żytomierza, Mariupola, Wugledara, Kachiwky, Skadowska oraz Bojarki, niedaleko Kijowa. Urzędnicy Ci są absolwentami Szkoły. Teraz to oni pogłębiają relacje ze swoimi polskimi odpowiednikami, nadal uczą się z ich doświadczeń i rozwijają relacje przyjaźni z miastami z Polski. Są też naturalnymi ambasadorami polskich miast na świecie.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)