Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Profilaktyka przez sport – międzynarodowa konferencja w Gdańsku

20-21 października 2014 Miasto Gdańsk oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień organizują międzynarodową „Nowoczesne metody pracy profilaktycznej z grupami wysokiego ryzyka - profilaktyka w sporcie”. Konferencja rozpocznie się poniedziałek o godz. 8.30 na stadionie PGE ARENA. Swój udział zadeklarowało ponad 120 osób zainteresowanych tematyką.

A
A

20-21 października 2014 Miasto Gdańsk oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień organizują międzynarodową „Nowoczesne metody pracy profilaktycznej z grupami wysokiego ryzyka - profilaktyka w sporcie”. Konferencja rozpocznie się poniedziałek o godz. 8.30 na stadionie PGE ARENA. Swój udział zadeklarowało ponad 120 osób zainteresowanych tematyką.

Przez dwa dni nauczyciele, działacze sportowi, przedstawiciele policji i środowisk związanych z kibicowaniem będą rozmawiać jak poprzez sport można kształtować właściwe zachowania wśród dzieci i młodzieży - bez uzależnień, ze sportem jako alternatywą.

Dokładny program konferencji, która składa się z części wykładowej i warsztatowej można znaleźć: https://www.gdansk.pl/edukacja_nowy?kategoria=1004&artykul=33254

Zaproszeni wykładowcy zagraniczni:

Pochodzący z Wielkiej Brytanii Lewis Smith to doświadczony streetworker, który na co dzień pracuje z osobami eksperymentującymi z narkotykami, a także zagrożonymi uwikłaniem w lokalne gangi. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu obserwacji uczestniczącej w odniesieniu do fanów drużyny Manchaster United, a w mniejszym stopniu także fanów drużyny Manchaster City.

Pochodzący z Holandii Onno Hansen jest pedagogiem o bogatej historii pracy z młodocianymi przestępcami powracającymi na rynek pracy. Jako były dziennikarz jest mocno związany z subkulturami Amsterdamu, w tym subkulturą fanów drużyny Ajax Amsterdam.

 

Wykładowcy z Polski:

Grzegorz Jach – pełnomocnik Komendanta Głównego Policjids. promocji bezpieczeństwa Publicznego, pedagog, wychowawca, reżyser, autor ogólnopolskiego programu "Profilaktyka, a Ty", prowadzonego przy współpracy z MSW w ramach programu "Razem bezpieczniej" oraz MEN w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła", społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, Kawaler Orderu Uśmiechu.

 

Dariusz Łapiński – Politolog, doktor kulturoznawstwa, pracownik naukowy polsko – niemieckiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, od 2008 roku koordynator projektu współpracy z kibicami w spółce PL.2012, od stycznia 2013 roku pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Jan Ptach – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Koordynator Projektu Kibice Razem Lechia Gdańsk. Od 2009 roku przygotowania do Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 Przygotowanie stacjonarnej i mobilnej Ambasady Kibiców Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Terapeuta zajęciowy w Gdańskim Domu Dla Dzieci. Organizator wielu imprez sportowych w Gdańsku. Koordynator Projektu „Futbolowy Gdańsk”.

 

Damian Kuźmiński – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instruktor Rekreacji Ruchowej, Instruktor tenisa, ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie – Psychologia sportu pozytywnego, członek zespołu przy tworzeniu projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012, animator zajęć rekreacyjnych dla młodzieży, założyciel strony internetowej www.gdansknasportowo.pl, inicjator warsztatów pozytywnego kibicowania.

 

Marek Jankowski - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskany w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Specjalista leczenia otyłości (certyfikat SCOPE). Współautor i realizator nagrodzonych programów zdrowotnych (Nagroda PZU „Program Profilaktyka" w 2005 r., Nagroda KnowHelath w 2011r,Nagroda KnowHealth 2013r.). Konsultant naukowy firm z branży IT. Twórca wielu koncepcji wykorzystania narzędzi informatycznych oraz implementowania interwencji behawioralnych (w tym dotyczących aktywności fizycznej) w obszarach promocji zdrowia, profilaktyki chorób i medycyny naprawczej.

 

Radosław Nowak - pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik działu profilaktyki Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, wykładowca akademicki, członek zarządu głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, autor, współtwórca oraz realizator wielu programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, profilaktycznych kampanii społecznych, konferencji oraz szkoleń

 

Prowadzący warsztaty:

Anna Rejkowska – pedagog, psychoterapeutka, inspektor ds. profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, realizatorka rekomendowanego programu wczesnej interwencji Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii „FreD goes Net", Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą , doświadczony szkoleniowiec.

 

Monika Piotrzkowska – Dziamska – psycholog, pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, specjalista profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Koordynuje pracę ze szkołami w zakresie realizacji projektów profilaktycznych. Realizatorka programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

 

Anna Baranowska – psycholog, specjalista Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, członek Zespołu profilaktyki szkolnej, trener programu profilaktycznego „Unplugged”, posiada doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej i szkoleniowej

 

Andrzej Skorupski - starszy inspektor ds. profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki

Uzależnień, instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, od 2005 roku współtwórca i koordynator programu streetworking w mieście Gdańsku i innych działań outreach, prelegent wielu konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień, doświadczony szkoleniowiec. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej i współpracownik ogólnopolskiej sieci organizacji streetworkerskich. Realizator wielu projektów profilaktycznych o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym skierowanych do dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną. Jest autorem wielu projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Komunikat do pobrania (5 KB)

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)