PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent powołał koordynatorów Programów Operacyjnych - kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus

Prezydent Miasta Gdańska powołał Koordynatorów Programów Operacyjnych. 9 Programów Operacyjnych będzie integralną częścią dokumentu i staną się one uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, poprzez wyznaczenie konkretnych działań do wykonania w danym obszarze.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska powołał Koordynatorów Programów Operacyjnych. 9 Programów Operacyjnych będzie integralną częścią dokumentu i staną się one uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, poprzez wyznaczenie konkretnych działań do wykonania w danym obszarze.

Zadaniem Koordynatorów Programów będzie zaplanowanie branżowych działań tak, by nawet odległe od siebie cele strategiczne tworzyły siłę napędową rozwoju Gdańska w dłuższej perspektywie czasowej. Chodzi o horyzont do 2022 roku.

Jako, że Programów Operacyjnych jest 9, pracę nad nimi podejmie 9 zespołów, których pracą będą koordynować następujące osoby: 

Program Operacyjny EDUKACJA

Koordynator Programu: Mariola Paluch - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Opiekun merytoryczny Programu: Ewa Kamińska - Z-ca PMG ds. polityki społecznej

 

Program Operacyjny ZDROWIE PUBLICZNE

Koordynator Programu: dr Łukasz Balwicki - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Opiekun merytoryczny Programu: Ewa Kamińska - Z-ca PMG ds. polityki społecznej

 

Program Operacyjny INTEGRACJA i AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Koordynator Programu: Grzegorz Szczuka - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Analiz i Strategii

Opiekun merytoryczny Programu: Ewa Kamińska - Z-ca PMG ds. polityki społecznej

 

Program Operacyjny KULTURA i CZAS WOLNY 

Koordynator Programu: Aleksandra Szymańska - Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej

Opiekun merytoryczny Programu: Anna Czekanowicz - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, UMG

 

Program Operacyjny INNOWACYJNOŚĆ i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Koordynator Programu: Małgorzata Jasnoch - Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Opiekun merytoryczny Programu: Andrzej Bojanowski - Z-ca PMG ds. polityki gospodarczej 

 

Program Operacyjny ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Koordynator Programu: Alan Aleksandrowicz - Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

Opiekun merytoryczny Programu: Andrzej Bojanowski - Z-ca PMG ds. polityki gospodarczej 

 

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA

Koordynator Programu: Joanna Tobolewicz – Główny Specjalista, samodzielne stanowisko ds. infrastruktury sieciowej, Wydział Polityki Gospodarczej, UMG

Opiekun merytoryczny Programu: Maciej Lisicki - Z-ca PMG ds. polityki komunalnej 

 

Program Operacyjny MOBILNOŚĆ i TRANSPORT

Koordynator Programu: Remigiusz Kitliński - Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej, Wydział Gospodarki Komunalnej, UMG

Opiekun merytoryczny Programu: Maciej Lisicki - Z-ca PMG ds. polityki komunalnej 

 

Program Operacyjny JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Koordynatorki Programu: Irena Romasiuk – Kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa, Biuro Rozwoju Gdańska oraz Edyta Damszel-Turek - Kierownik Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz, Biuro Rozwoju Gdańska

Opiekun merytoryczny Programu: Wiesław Bielawski - Z-ca PMG ds. polityki przestrzennej 

 

 Komunikat do pobrania (100 KB)

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe