Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Postępy prac na rzecz ochrony przeciwpowodziowej w Gdańsku

Miasto Gdańsk konsekwentnie wdraża kolejne działania, które mają ochronić mieszkańców przed ewentualnymi powodziami i podtopieniami. Rozpoczyna się montaż urządzeń pomiarowych wielkości opadu i poziomu wody, które pozwolą na właściwą ocenę zagrożenia, a w konsekwencji odpowiednią reakcję służb i ostrzeżenie ludności. Niebawem ruszą także prace, które w sytuacjach nadzwyczajnych pozwolą na zwiększoną retencję Zbiornika Kiełpinek.

A
A

Gdańsk rozbudowuje system hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowej przede wszystkim po to by móc właściwie zarządzać akcją przeciwpowodziową i mieć pełną wiedzę o aktualnym zagrożeniu: wielkości opadów, wypełnieniu zbiorników, przepływie wody w ciekach i prognozowanych zjawiskach. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie systemu odwodnieniowego, który już funkcjonuje.

- Dobrym przykładem zastosowania takiego systemu pomiarowego jest tegoroczna, lipcowa akcja przeciwpowodziowa, podczas której Zbiornik Kiełpinek odegrał szczególną rolę. Analiza danych pomiarowych ze zbiornika, pomogła nam w podjęciu decyzji o nadzwyczajnym spiętrzeniu i zatrzymaniu wody. Szacujemy, że zatrzymaliśmy jej około 20 000 m3. W dużej mierze właśnie to działanie pozwoliło nam uratować Wrzeszcz przed podtopieniem. Wyciągnęliśmy z tej sytuacji wnioski. W przyszłym tygodniu ruszają prace polegające na podniesieniu rzędnej ul. Sąsiedzkiej o około 1 metr. Dzięki temu zbiornik Kiełpinek w warunkach zagrożenia powodziowego będzie mógł awaryjnie przyjąć kolejne 20 000 m3 wody - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. - W lipcu przed ewentualnym przelaniem Zbiornika Kiełpinek tereny sąsiednie były chronione przez zapory przeciwpowodziowe, teraz nie powinny być już potrzebne - dodaje zastępca prezydenta.

- Gdańsk cechuje się bardzo silną zmiennością przestrzenną opadu - jedną z największych w Polsce. Niemal w każdej zlewni gdańskich potoków ten sam epizod opadowy potrafi przebiegać zupełnie inaczej. Podczas akcji przeciwpowodziowej swoje decyzje musimy zatem opierać na wnioskach z obserwacji całego systemu odwodnieniowego i jednoczesnej analizie informacji o zmianach natężenia opadów - wyjaśnia Ryszard Gajewski, Prezes spółki Gdańskie Wody.

Do tej pory Gdański System Monitoringu Hydrologicznego zbudowany był z 34 elementów. 12 października miejska spółka podpisała umowę na jego rozbudowę z firmą PM Ecology sp. z o.o. W wyniku realizacji projektu, zostanie on zwiększony o:

- 19 Stacji pomiarowych z deszczomierzami,

- 55 stacji z sondami pomiaru wody,

- stację meteo do obserwacji warunków meteorologicznych.

Jednocześnie powstanie, składający się z 70 syren elektronicznych, system wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi, utrzymujący sprawność działania przy braku zasilania. Projekt obejmuje swoim zasięgiem Gdańsk oraz Sopot. Planowane są także działania edukacyjne.

Dzięki tej inwestycji uzyskane dane zostaną wykorzystane do prac zespołu wypracowującego miejskie plany adaptacji do zmian klimatu i rozbudowy modeli numerycznych. Celem Miejskich Planów Adaptacji Do Zmian Klimatu jest ocena podatności Gdańska i innych miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń. Wśród priorytetów dla Gdańska znalazła się gospodarka wodna, w tym gospodarowanie wodami opadowymi. Modele numeryczne to skomplikowane narzędzia, pokazujące jak zachowa się dana zlewnia w momencie określonego opadu, pozwalają one aktualizować mapy zagrożenia powodziowego. Warto podkreślić, że kolejne wdrażane działania o charakterze przeciwpowodziowym są zbieżne z rekomendacjami wypracowanymi przez mieszkańców Gdańska w ramach panelu obywatelskiego.

Wartość projektu „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu” to 2 822 637,7 zł w 70% zostanie dofinansowany że środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Agnieszka Kowalkiewicz (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańskie Wody

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)