PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Porozumienie koalicyjne podpisane, nowi zastępcy prezydenta ogłoszeni

Porozumienie koalicyjne podpisane, nowi zastępcy prezydenta ogłoszeni
W Urzędzie Miejskim w Gdańsku podpisano dziś „Deklarację o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska” – umowę o porozumieniu i współpracy między Koalicją Obywatelską a Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Oba ugrupowania mają łącznie większość w Radzie Miasta Gdańska: KO – 16 radnych, a Wszystko dla Gdańska – 6 radnych. – Chcemy trwałego sojuszu na najbliższe pięć lat, by wspólnie realizować skutecznie i systematycznie program, z którego co roku będziemy przedstawiać sprawozdanie opinii publicznej – podkreśla prezydent Paweł Adamowicz. – Myślę, że będzie to bardzo dobre pięć lat dla rozwoju naszego miasta.
– Po to dziś zawiązujemy koalicję, by móc za pięć lat powiedzieć z satysfakcją o tym, że udało się zrealizować nasz wspólny program – mówiła z kolei posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

Oto pięć filarów współpracy z „Deklaracji o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska”:
– Gdańskie rodziny na pierwszym miejscu, w tym: rozwój edukacji i opieki nad najmłodszymi, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwój instrumentów wsparcia seniorów, rozbudowa systemu usług opiekuńczych, realizacja programu solidarności mieszkaniowej;
– Najlepsza dzielnica do życia, w tym: rozwój usług i infrastruktury publicznej w dzielnicach, intensyfikacja zabudowy na tzw. dolnym tarasie, działania rewitalizacyjne, poprawa jakości powietrza, poprawa jakości zieleni miejskiej;
– Sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po Gdańsku, w tym: krótsza droga z Gdańska Południe, zero wypadków śmiertelnych wśród rowerzystów i pieszych, promocja i poprawa funkcjonowania transportu publicznego, realizacja planu zrównoważonej mobilności, podnoszenie bezpieczeństwa na drodze;
– Współdecydowanie o gdańskich sprawach, w tym: wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwój centrów aktywności lokalnej, rozbudowa instrumentów partycypacji społecznej, działania na rzecz równego traktowania;
– Rozwój gospodarczy, w tym: działania na rzecz realizacji inwestycji zwiększających potencjał gospodarczy miasta, wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój zaufania i partnerskich relacji z przedsiębiorcami, rozwój szkolnictwa zawodowego.

Nowi zastępcy prezydenta Gdańska
Prezydent Adamowicz przedstawił także zmiany, których dokonał wśród swoich zastępców – w zakresie ich obowiązków oraz składu personalnego. Nowym zastępcą prezydenta Gdańsk został Piotr Borawski, który odpowiadać będzie za przedsiębiorczość, środowisko, ochronę klimatu, informatyzację i porządek publiczny.
Aleksandra Dulkiewicz (jako pierwszy zastępca prezydenta) odpowiadała będzie za inwestycje, równouprawnienie (m.in. wdrażanie „Modelu na rzecz równego traktowania", który ma zapobiec dyskryminacji mieszkańców ze względu na wiek, stan zdrowia, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną) oraz turystykę. Piotr Grzelak w swoich obowiązkach będzie miał rozwój miasta (w tym planowanie przestrzenne), mieszkalnictwo i transport publiczny. Piotr Kowalczuk dalej zajmował będzie się szkolnictwem oraz polityką socjalną.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Kowalczuk, Paweł Adamowicz, Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Grzelak, Piotr Borawski
Na zdjęciu od lewej: Piotr Kowalczuk, Paweł Adamowicz, Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Grzelak, Piotr Borawski
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl


Sylwetka nowego zastępcy
Piotr Borawski (ur. 1983) – polityk, radny, działacz społeczny związany m.in. z gospodarką morską i partycypacją obywatelską. Ukończył Szkołę Podstawową nr 64 we Wrzeszczu, a następnie XVIII Liceum Ogólnokształcące przy Conradinum. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia MBA (Master of Business Administration) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo od przeszło 10 lat związany z Naftoportem i gospodarką morską. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Radny Miasta Gdańska VI, VII i VIII kadencji. W ostatnich wyborach uzyskał 4945 głosów mieszkańców trzeciego okręgu wyborczego. W radzie miasta pracuje w komisjach polityki gospodarczej i morskiej, a od 2014 roku przewodniczy komisji strategii i budżetu. Był jednym z inicjatorów budżetu obywatelskiego w Gdańsku, a także gdańskiego programu wsparcia prokreacji. Od 2017 roku jest szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej, a w obecnej kadencji liderem Koalicji Obywatelskiej.
Z narzeczoną Zuzanną wychowują synów: dwuipółletniego Aleksandra oraz miesięcznego Maksymiliana. Borawski jest wielkim fanem piłkarzy Lechii Gdańsk oraz siatkarzy gdańskiego Trefla. Interesuje się historią oraz kulturą iberyjską.