Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych rozpoczyna działalność

Od środy 15 marca w budynku przy ul.Srebrniki 9 rozpocznie działalność Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych. Mogą w nim przebywać osoby nietrzeźwe doprowadzone przez służby z terenu Miasta Gdańska. W placówce przygotowano miejsca dla 35 klientów. Osoby opuszczające pogotowie będą już osobami trzeźwymi. W środę, 15 marca o godz. 13.00 odbędzie się otwarcie pogotowia, tego dnia w godzinach popołudniowych ośrodek będzie dostępny dla mieszkańców, chcących poznać zasady funkcjonowania placówki.

A
A

Do pogotowia przyjmowane będą osoby mieszkające lub przebywające czasowo na terenie Miasta Gdańska. Nie przyjmowane będą natomiast osoby nietrzeźwe będące sprawcami przestępstw lub wykroczeń (te będą osadzane w Zespole Pomieszczeń dla Osób zatrzymanych KMP). W pogotowiu przebywać można do wytrzeźwienia, zaś za pobyt wystawiany jest rachunek na kwotę 150 zł.
W pogotowiu całodobowo dyżurować będzie lekarz stwierdzający nietrzeźwość, lub brak objawów nadużycia alkoholu. Na podstawie jego badania nastąpi przyjęcie do placówki.

Istotnym zadaniem realizowanym w PSdON będą działania motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu. W placówce działać ma punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób pijących ryzykownie i ich rodzin. Prowadzone będą działania skierowane dla kobiet żyjących w otoczeniu osoby uzależnionej. Celem działań jest pomoc w wyrwaniu się z poczucia bezsilności i bezradności wobec problemu współuzależnienia.
Zadania te realizować będzie na zlecenie Miasta Gdańska do 2018 roku Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Towarzystwo na realizację powyższego zadania otrzyma kwotę 1, 4 mln zł.

W budynku poza Pogotowiem działać będzie też Ośrodek Terapii Uzależnień (Metadon). Inwestycja o łącznej wartości 4,4 mln została zrealizowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)