PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podpisanie umów na termomodernizację budynków w Gdańsku

Podpisanie umów na termomodernizację budynków w Gdańsku
W środę 26 lipca o godz. 14.00 w Domu Zdrojowym w Gdańsku Brzeźnie zostaną podpisane 3 umowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego dokumenty podpisze Marszałek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, zaś Miasta Gdańska, Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej.

Całkowita wartość podpisywanych tego dnia projektów to ponad 90 ml zł, a Gmina Miasta Gdańska oraz Gdańskie Wody Sp. z o.o. otrzymają ponad połowę ich wartości, bo przeszło 57 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.

Niska efektywność energetyczna budynków powoduje nadmierne zużycie energii cieplnej i energetycznej, co w rezultacie przekłada się na wyższe koszty eksploatacji budynków. Przedmiotem umów zawartych z Gminą Miasta Gdańska jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz budynków oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska. Wśród prawie 55 modernizowanych budynków znajdzie się Dwór Artusa należący do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, Miejska Hala Sportowa, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, a także szkoły, przedszkola i żłobki. Inwestycja Gdańskich Wód Sp. z o.o. pn. G3- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym realizowana będzie w obiektach przy ul. Lastadia 2 i ul. Lastadia 41 przy tzw. Targu Maślanym, znajdujących się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

- Podpisane umowy to radykalna zmiana zarówno dla środowiska, jak i ochrony zabytków Gdańsku. Z jednej strony w kilkudziesięciu budynkach w Gdańsku zmniejszamy zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie ograniczamy zanieczyszczenie powietrza. Z drugiej strony, w dużym stopniu środki na termomodernizacje wykorzystujemy w obiektach historycznych. – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej – Prace będą dotyczyły szkół i przedszkoli, obiektów sportowych, ale również budynków o charakterze zabytkowym, takich jak m.in. Dwór Artusa, Dom Zdrojowy, Dwór Uphagena, Wielki Młyn oraz czternaście zabytkowych kamienic na Dolnym Mieście.

Prace modernizacyjne polegać będą m.in. na zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przezroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzezroczystych (ściany zew., stropy poddaszy i piwnic), wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Ponadto, likwidacji ulegną istniejące źródła ciepła, zamontowany zostanie kompaktowy węzeł cieplny, wprowadzony zostanie system zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem, system wentylacji ulegnie modernizacji, zamontowane zostaną również nawietrzniki higrosterowalne. Działania te, jako rekomendacje przeprowadzonych wcześniej audytów energetycznych, mają na celu poprawę efektywności energetycznej modernizowanych obiektów.

Dzięki termomodernizacji obiektów zmniejszeniu ulegnie zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej. To wszystko przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, a co najważniejsze, do redukcji zanieczyszczeń i gazów cieplnych do powietrza. Działania te wpłyną na wzrost atrakcyjności miasta oraz jego konkurencyjność.

Projekty zostaną sfinansowane dzięki współpracy w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - mechanizm finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powołane przez samorządy metropolii Stowarzyszenie OMGGS, pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym.