Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w dziedzinie wykorzystania złóż bursztynu na terenie Powiatu Parczewskiego w województwie lubelskim

W imieniu Waldemara Wezgraja, Starosty Parczewskiego i Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska zapraszamy na uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Miasta Gdańska oraz organizacjami branży bursztynniczej.

A
A

W imieniu Waldemara Wezgraja, Starosty Parczewskiego i Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska zapraszamy na uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Miasta Gdańska oraz organizacjami branży bursztynniczej.

List zostanie podpisany w dniu 31 lipca 2014 roku o godz. 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Strony, uwzględniając dotychczasową wiedzę, dotyczącą złóż bursztynu występujących na terenie Powiatu Parczewskiego, oraz wynikającego z tego faktu potencjału na rzecz podniesienia poziomu dobrobytu jego mieszkańców oraz tworzenia dla nich nowych miejsc pracy, wyrażają w liście intencyjnym wolę współpracy w dziedzinach:

1) wykorzystania bursztynu oraz starożytnych i współczesnych szlaków bursztynowych do promocji Powiatu Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska,

2) rozwijania badań związanych z poszukiwaniem złóż bursztynu na terenie Powiatu Parczewskiego dla dobra i dobrobytu jego mieszkańców oraz branży bursztynniczej działającej na terenie Gdańska - Światowej Stolicy Bursztynu i w całym województwie pomorskim,  

3) kreowania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego w związku z eksploatacją, przetwórstwem i obrotem surowcem bursztynowym,

4) rozwijania kontaktów handlowych związanych z obrotem surowcem bursztynowym, biżuterią i przedmiotami dekoracyjnymi z bursztynem pomiędzy podmiotami gospodarczymi, działającymi na terenie Powiatu Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska,

Sygnatariuszami listu są oprócz Starosty Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska następujące organizacje branży bursztynniczej: Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”: Międzynarodowe Targi Gdański, Międzynarodowe Centrum Targowe w Warszawie, S&A Spółka Akcyjna i Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.      

Naszym zdaniem podpisanie wyżej wymienionego listu intencyjnego to ważny krok dla rozwoju Powiatu Parczewskiego  i Gdańska- Światowej Stolicy Bursztynu oraz całej branży bursztynniczej w Polsce.

Więcej informacji: Robert Pytlos, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. bursztynu, 669 321 741.

Komunikat do pobrania (113 KB)

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)