Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Początek badań dotyczących złóż bursztynu na terenie Powiatu Parczewskiego w województwie lubelskim - konferencja prasowa

Zapraszamy na konferencję prasową połączoną z prezentacją nieinwazyjnej metody poszukiwania złóż bursztynu na terenie Powiatu Parczewskiego.

A
A

Zapraszamy na konferencję prasową połączoną z prezentacją nieinwazyjnej metody poszukiwania złóż bursztynu na terenie Powiatu Parczewskiego.

Konferencja prasowa odbędzie się w dniu 21 października 2014 roku o godz. 12.00 na terenie jednej z wybranych do badania działek w okolicy Parczewa. Dziennikarze zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zebranie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24, o godz. 11.30.

Rozpoczęcie badań to kolejny efekt podpisanego pod koniec lipca listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Miasta Gdańska oraz organizacjami branży bursztynniczej. W wyżej wymieniony liście strony, uwzględniając dotychczasową wiedzę, dotyczącą złóż bursztynu występujących na terenie Powiatu Parczewskiego, oraz wynikającego z tego faktu potencjału na rzecz podniesienia poziomu dobrobytu jego mieszkańców oraz tworzenia dla nich nowych miejsc pracy, wyraziły wolę współpracy w następujących dziedzinach:

1) wykorzystania bursztynu oraz starożytnych i współczesnych szlaków bursztynowych do promocji Powiatu Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska,

2) rozwijania badań związanych z poszukiwaniem złóż bursztynu na terenie Powiatu Parczewskiego dla dobra i dobrobytu jego mieszkańców oraz branży bursztynniczej działającej na terenie Gdańska - Światowej Stolicy Bursztynu i w całym województwie pomorskim,  

3) kreowania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego w związku
z eksploatacją, przetwórstwem i obrotem surowcem bursztynowym,

4) rozwijania kontaktów handlowych związanych z obrotem surowcem bursztynowym, biżuterią i przedmiotami dekoracyjnymi z bursztynem pomiędzy podmiotami gospodarczymi, działającymi na terenie Powiatu Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska,

Sygnatariuszami listu są oprócz Starosty Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska były organizacje branży bursztynniczej: Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”: Międzynarodowe Targi Gdański, Międzynarodowe Centrum Targowe w Warszawie, S&A Spółka Akcyjna i Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.       

Realizacja postanowień listu intencyjnego to ważny krok dla rozwoju Powiatu Parczewskiego 
i Gdańska- Światowej Stolicy Bursztynu oraz całej branży bursztynniczej w Polsce.

Więcej informacji:

Waldemar Wezgraj, Starosta Parczewski, tel. 510 284 395

Robert Pytlos, koordynator Prezydenta Miasta Gdańska ds. bursztynu, tel. 669321741

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)