Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarcie Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo

W piątek 4 listopada o godz. 17.00 odbędzie się uroczystość otwarcia Domu Sąsiedzkiego Piecki Migowo przy ul. Jaśkowej Doliny 105 lok. 10. Dom Sąsiedzki będzie otwartym i przyjaznym miejscem, które pozwoli na animację czasu wolnego mieszkańców oraz umożliwi integrację lokalnej społeczności.

A
A

Organizatorami otwarcia są organizacje, które w ramach partnerskiej współpracy lokalnej prowadziły działania na rzecz powołania i zorganizowania Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo: Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek Migowa wraz z partnerami: Fundacja „Cudów Szafa”, Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Stowarzyszenie „Na Prostą”, NZOZ Przychodnia Morena sp. z o.o.
Pomieszczenie o powierzchni 112 m kw. przeznaczone na działania Domu Sąsiedzkiego wymagało adaptacji. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykonał tam remont kosztem 26 825 zł., który obejmował m.in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz podłóg.
Stowarzyszenie Fundacja „Cudów Szafa” w ramach konkursu grantowego z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 tys. zł na prowadzenie tegorocznych działań w ramach Domu.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy