PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oświadczenie zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka:

Oświadczenie zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka:
Miasto konsekwentnie prowadzi politykę transparentności wydatków publicznych oraz weryfikacji ponoszonych kosztów. Duże znaczenie ma tu Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, które funkcjonuje od 2016 roku, a od 1.01.2018 r. obejmuje już wszystkie placówki oświatowe. Umożliwia ono wielopłaszczyznową analizę i kilkustopniową weryfikację działań w gdańskiej oświacie.

Na zlecenie Miasta Biuro Audytu i Kontroli UMG w tym roku szkolnym przeprowadziło kontrolę w Szkole Podstawowej nr 70 w Gdańsku. Wykazała ona, że poprzedni dyrektor przez około rok miał zatrudniać dwóch pracowników, którzy faktycznie w szkole nie pracowali, ale pobierali pensje. Miasto Gdańsk złożyło zawiadomienie do prokuratury o wyłudzeniu i fałszowaniu dokumentów.

Trwa również postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdańsku, którzy dopuścili się nieprawidłowości. Do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęły wyniki kontroli prowadzonej przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w tej przyszpitalnej szkole. Z kontroli wynika, że pracownicy SP 9 mieli się dopuszczać wyłudzeń i fałszowania dokumentów, m. in. dopisując uczniów, którzy nie byli pacjentami szpitala. Mieli zawyżyć i tym samym wyłudzić w ten sposób ok. 1,5 miliona złotych subwencji oświatowej naliczonej w 2012 r. na rok 2013. W sprawie trwa postępowanie prokuratorskie, konsekwencje wobec nauczycieli, którzy dopuścili się nieprawidłowości, wyciągnie pracodawca, którym jest dyrektor szkoły. Mówimy zarówno o zwolnieniach dyscyplinarnych, jak i wnioskach do działającej przy wojewodzie Komisji Dyscyplinarnej. Przypomnijmy, że w związku z innymi nieprawidłowościami w placówce w 2015 roku odwołano dyrektor szkoły oraz wybrano nowego dyrektora, którego zadaniem jest uporządkowanie funkcjonowania placówki zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej.

Po zakończonych kontrolach finansowych Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, które wykazały uchybienia i błędy w wypełnianiu Systemu Informacji Oświatowej, które nie zostały zweryfikowane przez dyrektorów szkół, a skutkowały błędnie naliczaną subwencją oświatową, Prezydent Miasta postanowił ukarać karą porządkową upomnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz karami porządkowymi nagany Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 19 i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1.

Anna Mizera-NowickaUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowy
Anna Mizera-Nowicka - najnowsze