PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oświadczenie w związku z wypowiedzią Moniki Kończyk Pomorskiego Kuratora Oświaty w Dzienniku Bałtyckim z dn. 24 listopada 2016 r.

A
A

Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej wystosował pismo, w którym pisze:

Szanowna Pani,
w związku z naruszeniem moich dóbr osobistych w postaci Pani wypowiedzi w Dzienniku Bałtyckim z dnia 24.11.2016 r. sugerującą brak zgody na spotkanie z Panią Kurator, czy organizację spotkania z Panią na terenie Gminy Miasto Gdańsk, na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego wzywam Panią do opublikowania w tymże Dzienniku i na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprosin o treści: "Oświadczam, iż moja wypowiedź - opublikowana w Dzienniku Bałtyckim 24.11.2016 r. - dotycząca Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotra Kowalczuka jest nieprawdziwa. Przepraszam za nadużycie, godzące w dobra osobiste i organu prowadzącego placówki oświatowe Miasto Gdańsk."
Powyższe oświadczenie ma być opublikowane najpóźniej do dnia 1 grudnia 2016 r., bez żadnych skrótów lub komentarzy. W przeciwnym razie będę zmuszony wkroczyć na drogę sądową.

Jednocześnie przypominam, że nigdy nie zwróciła się Pani z taką propozycją, a Miasto Gdańsk nigdy nie odmawia Pani organizacji spotkań z dyrektorami placówek w naszych budynkach. To na moją prośbę odbyliśmy pierwsze wspólne spotkanie po objęciu przez Panią urzędu, niejednokrotnie rozmawialiśmy o wszystkich sprawach podczas udziału w różnych uroczystościach, a korzystając z ostatniego Pani zaproszenia nie spotkałem Pani w Kuratorium i odbyłem spotkanie ze wskazaną osobą. Uczestniczę także w każdym spotkaniu organizowanym w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tym bardziej odbieram Pani nieuprawnione słowa za krzywdzące. Kolejny raz proszę także by nie wprowadzała Pani opinii publicznej w Gdańsku i na Pomorzu w błąd wyliczeniami, które nie mają oparcia w obowiązującym Prawie Oświatowym, a z racji braku przepisów szczegółowych także w projektach nowego prawa. Przypominam, że samorządy od początku merytorycznie udowadniają braki i bezsensowność tej reformy edukacji. Odbieranie samorządom prawa decydowania o polityce oświatowej, na które w ostatniej części wypowiedzi powołuje się Pani, przeciwstawiając nas Mieszkańcom. Jest jeszcze szansa na opamiętanie!

Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy