PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

O seniorach w mieście Gdańsku – konferencja w ECS

O seniorach w mieście Gdańsku – konferencja w ECS
Gdańscy seniorzy rosną w siłę! Na 456 tys. osób zameldowanych w mieście ponad 120 tysięcy to osoby 60+ - co oznacza, że w wieku senioralnym jest już co 4 mieszkaniec grodu nad Motławą. I właśnie tematyce związanej z osobami starszymi poświęcona będzie konferencja „Jaki model wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych w Gdańsku?”, która 15 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się w Europejskim Centrum Solidarności (Plac Solidarności 1, Gdańsk).

Gdańscy seniorzy rosną w siłę! Na 456 tys. osób zameldowanych w mieście ponad 120 tysięcy to osoby 60+ - co oznacza, że w wieku senioralnym jest już co 4 mieszkaniec grodu nad Motławą. I właśnie tematyce związanej z osobami starszymi poświęcona będzie konferencja „Jaki model wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych w Gdańsku?”, która 15 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się w Europejskim Centrum Solidarności (Plac Solidarności 1, Gdańsk).

 

Program konferencji przewiduje:

Część I

 • 10:00-10:10 – otwarcie, Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
 • 10:10-10:20 – „Jakie wartości są podstawą wsparcia?” – Ewa Kamińska, Doradca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
 • 10:20-10:40 - „Jakie rekomendacje w oparciu o przeprowadzoną socjologiczną diagnozę sytuacji mieszkańców Gdańska w wieku 65+?” – Prof. UG, dr hab. Piotr Czekanowski
 • 10:40-11:00 – „Jaki model wsparcia funkcjonuje obecnie w Gdańsku?” – Marlena Jasnoch, Zastępca Dyrektora ds. Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • 11:00-11:20 – przerwa kawowa

 

Część II „Jaki model wsparcia realizowany przez sektor prywatny – propozycje i możliwości?”

 •  11:20-11.35 - Millenium Inwestycje Sp. z o.o.: „Zróżnicowana oferta mieszkaniowa dla seniorów w polskich realiach rynkowych i uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych” - Jacek Piwkowski, Wiceprezes Millenium Inwestycje oraz Pełnomocnik ds. inwestycji Diakonie Neuendettelsau
 • 11:35-11:50 - Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.: „Jaki model wsparcia realizowany przez sektor prywatny-propozycje i możliwości” – Rafał Szulc-Cieplicki, Wicedyrektor ds. Organizacji i Zabezpieczenia Działalności Nadmorskie Centrum Medyczne
 • 11:50:12:05 –Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów: „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora – teraźniejszość i przyszłość” - Roman Walasiński, Prezes Zarządu Grupy Swissmed, Jarosław Polański, Koordynator Centrum Aktywnego Seniora i Klub Inicjatyw Seniora
 • 12:05-12:20 – „Jakie nowoczesne technologie są odpowiedzią na potrzeby osób starszych?”- Krzysztof Michał Bruski, Wiceprzewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Prezes Zarządu  Polskiego Centrum Opieki Sp. z o.o.
 • 12:20-12:40 – przerwa

Część III

 • 12:40-13:40 - debata
 • 13:40-14:00 – podsumowanie i zakończenie konferencji