Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM – konferencja w ECS 30 listopada 2015

Prezydent Miasta Gdańska oraz Związek Miast i Gmin Morskich zapraszają do udziału w konferencji poświęconej kluczowym, z punktu widzenia strategii rozwoju Gdańska, projektom z zakresu mobilności i transportu. Konferencja została podzielona na pięć bloków tematycznych: komunikacja piesza i rowerowa, komunikacja publiczna, transport drogowy, morski oraz lotniczy.

A
A
Plakat
Plakat
MP

Prezentacje przygotowane przez prelegentów reprezentujących wszystkie strategiczne dla aglomeracji projekty transportowe zostaną wzbogacone  dyskusją nad obecnymi i przyszłymi kierunkami rozwoju nowoczesnego i zintegrowanego transportu miejskiego, krajowego i międzynarodowego.

W takcie konferencji przeprowadzone zostaną dwie dyskusje panelowe, w trakcie których prezentowane będą zagadnienia związane z szansami i problemami transportowymi Gdańska, posiadającego ambitne plany rozwojowe w tej sferze. Tematyka konferencji adresowana jest zarówno do przedstawicieli samorządów, spółek miejskich i regionalnych, ekspertów z zakresu mobilności i transportu, środowisk akademickich jak również przedstawicieli rad dzielnic oraz studentów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: konferencja@zmigm.org.pl do dnia 25.11.2015 r.

Program konferencji (201.86 KB)

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
Referat Prasowy

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdański
Herold Gdański
js

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 1/2019

HG_1
HG_1
brak autora
Pobierz: Herold Gdański 1/2019 (1.94 MB)