Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – podpisanie porozumienia

W poniedziałek 24 listopada o godz. 10.00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1 - prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz 11 organizacji pozarządowych podpiszą Porozumienie dotyczące budowy gdańskiego modułu „Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”, który będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Gdańska.

A
A

W poniedziałek 24 listopada o godz. 10.00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1 - prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz 11 organizacji pozarządowych podpiszą Porozumienie dotyczące budowy gdańskiego modułu „Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”, który będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Gdańska.

Intencją Partnerów niniejszego porozumienia będzie wspólne działanie na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej, budowania tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej mieszkańców Gdańska. Współpraca zaowocować ma w przyszłości powstaniem na terenie Gdańska tzw. Lokalnych Centrów Aktywności Zawodowej i Społecznej, które będą działać w obszarze aktywnej integracji (oferując straże, praktyki, działania zwiększające zatrudnienie) oraz usług społecznych.

 Sygnatariuszami porozumienia będą:

 • Gmina Miasta Gdańsk
 • Regionalne Centrum Wolontariatu
 • Stowarzyszenie Morena
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej  „Mrowisko”
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 • Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
 • Gdańsk Fundacja Innowacji Społecznych
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 • Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej
 • Fundacja Sprawni Inaczej

 

Komunikat do pobrania (99 KB)

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)