PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konferencja o mediacji w szkole

Dziś w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole”. Początek o godz. 10.00.

A
A

Organizatorami konferencji są Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Gdańska oraz Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku.

Przypomnijmy, że 5 listopada 2014 r. rozpoczęło w Gdańsku działalność Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33. Projekt powstał w wyniku współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Polskiego Centrum Mediacji. Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, w którym powstała i jest prowadzona procedura mediacji rówieśniczej jako współpracy szkoły, miasta i sądu. Konferencja zorganizowana została w ramach rozwijania partnerskiej współpracy w zakresie projektu edukacji prawnej młodzieży szkolnej.

Konferencja odbędzie się w godz. 10:00-14:30 w Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności.

Pogram spotkania:
10:00–10:30
Otwarcie konferencji
Wystąpienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Pomorskiego Wicekuratora Oświaty
10:30 –12:00
Mediacja w oświacie –instytucja, metoda, narzędzie komunikacyjne
mgr  Katarzyna  Stryjek– mediator,  Prezes  Polskiego  Centrum  Mediacji o/Trójmiasto, Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej

12:00 –12:30
PRZERWA

12:30 – 13:00
Sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a mediacja SSO  Ewa Ważny – Sędzia  Sądu Okręgowego  w  Gdańsku, Wiceprezes  Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
13:00 –13:15
Współpraca kuratora sądowego ze szkołą w wykonywaniu środków wychowawczych Krzysztof Stasiak– Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
13:15 –13:45
Psychologiczne aspekty mediacji
dr  Magdalena  Błażek – pracownik  Instytutu  Psychologii  Uniwersytetu  Gdańskiego, biegły sądowy, mediator, Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
13:45 –14:15
Zastosowanie mediacji w kontekście wychowania i edukacji mgr  Iwona  Klein – Dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 w Gdańsku
14:15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy