PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kolonia Anielinki – naprawy zniszczeń - szczegóły

Nawet około 1,5 miliona złotych może kosztować przywrócenie do stanu pierwotnego oraz zabezpieczenie przed ewentualną powtórką sytuacji, fragmentu jezdni oraz przylegającego do niej muru oporowego na ulicy Kolonia Anielinki w Gdańsku.

A
A

Nawet około 1,5 miliona złotych może kosztować przywrócenie do stanu pierwotnego oraz zabezpieczenie przed ewentualną powtórką sytuacji, fragmentu jezdni oraz przylegającego do niej muru oporowego na ulicy Kolonia Anielinki w Gdańsku.

Przypomnijmy: 3 września, doszło w tym miejscu do awarii – w jej wyniku runął około 50 metrowy fragment skarpy oraz muru oporowego stanowiącego obudowę zewnętrzną Szańca Jezuickiego wraz z częścią przebiegającej w jego koronie jezdni.

Właśnie opracowano koncepcję naprawy uszkodzeń i zabezpieczenia pozostałej części terenu (suchej fosy Szańca Jezuickiego)przed ewentualną powtórką sytuacji z września. Zgodnie z koncepcją, prace podzielone zostaną na dwa etapy:

1) Odbudowa uszkodzonej skarpy oraz muru oporowego wraz z odbudową zniszczonej drogi – Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych (GZNK), wspomagany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku (ZDiZ)

2) Zabezpieczenie muru oporowego w suchej fosie na całej jej długości w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości  – GZNK.

Pierwszy etap, czyli odbudowa skarpy, muru i drogi. Stworzono dwie koncepcje przeprowadzenia tych prac:

  • · odbudowa muru oporowego

a)podłoże palowane, na tym podłożu fundament plus mur oporowy lub

b)za istniejącym cokołem muru zabite betonowe kolumny – pomiędzy nimi umieszczone płyty drogowe, na cokole – odbudowany mur z odzyskanej cegły

  • · odbudowa drogi

Drugi etap, czyli zabezpieczenie muru oporowego w suchej fosie na całej jego (i fosy)długości w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości:

- odtworzenie zwieńczenia przypór za pomocą nowych płyt oporowych

W chwili obecnej obydwie koncepcje pierwszego etapu prac przesłane zostały do wojewódzkiego konserwatora zabytków. To on zdecydować ma o sposobie przeprowadzenia naprawy. Zniszczona droga odbudowana zostanie po zakończeniu prac wzmacniających uszkodzonego fragmentu skarpy.

GZNK na wszystkie prace ogłosi przetarg niezwłocznie po otrzymaniu od konserwatora informacji, którą opcję odbudowy skarpy i muru uznał on za najlepszą.

Do czasu zakończenia wszystkich prac naprawczych, CAŁA ulica Kolonia Anielinki pozostanie zamknięta dla ruchu kołowego.

Katarzyna Kaczmarek (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni