Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jutro poznamy skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania!

W czwartek 8 września poznamy członków Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania działającej przy Prezydencie Miasta Gdańska. W kompetencjach rady znajdzie się monitorowanie i analizowanie zjawisk wywołujących dyskryminacje, podejmowanie działań interwencyjnych, edukowanie i promowanie postaw tolerancyjnych, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta.

A
A

W maju Piotr Kowalaczuk Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej zapowiedział rozpoczęcie prac nad powołaniem pierwszej w Polsce rady działającej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji: - W Gdańsku nie ma zgody na nietolerancję i dyskryminację ludzi względem koloru skóry, wyznania, orientacji seksualnej i każdego innego powodu.

Teraz zapraszamy na spotkanie inaugurujące Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, które odbędzie się 8 września o godz. 15:00 w gdańskim magistracie przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w sali 107. Podczas spotkania Prezydent Adamowicz wręczy nominacje członkom Rady.

W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele związków wyznaniowych oraz działacze organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką antymobingową i antydyskryminacyjną.
Podczas spotkania z prezentacją „Równość standardem dobrego samorządu – perspektywa prawna” wystąpi Karolina Kędziora  wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego .
Gdańska Rada ds. Równego Traktowania przedstawi plan działań na najbliższy czas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)