Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami poalkoholowymi?

W poniedziałek 14 grudnia w godzinach 10:00 - 13:30 w Ateneum Szkole Wyższej przy ul. 3 Maja 25 A w Gdańsku odbędzie się konferencja „Tworzenie interdyscyplinarnego systemu pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie”.

A
A

Celem spotkania jest spojrzenie na problem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) oraz Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) z perspektywy różnych specjalistów oraz podjęcie dyskusji na temat potrzeby stworzenia pomorskiego systemu pomocy dzieciom z zaburzeniami poalkoholowymi.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przede wszystkim dyrektorzy placówek i instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie oraz osoby, które mają wpływ na politykę społeczną w naszym województwie.
Organizatorami konferencji są: Fundacja FASCYNACJE, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Ateneum Szkoła Wyższa oraz Fundacja "Wschodzące Słońce". Patronami honorowymi konferencji są Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław oraz Prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz. Patronem medialnym: Radio Gdańsk.

Program konferencji:
Uroczyste Otwarcie konferencji, JM Rektor prof. dr hab. Waldemar Tłokiński g.10:00-10:15

SESJA I - FASD W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ, g.10:15- 11:30
1. Rozpowszechnienie FASD w Polsce wśród dzieci w wieku szkolnym -  dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, mgr Magdalena Borkowska, mgr Krzysztof Brzózka - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Problem FASD z perspektywy lekarza - dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, lek. Monika Cichoń-Kotek - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
3.  Problem FASD z perspektywy doświadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej - mgr Lucyna Maculewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku
4. Dziecko z FASD w pieczy zastępczej - mgr Joanna Radzimowska - Kierownik Działu Pieczy Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
5.  Kwestia FAS a adopcja - mgr Joanna Ćwikła,  Pomorski Ośrodek Adopcyjny
PRZERWA KAWOWA 11:30-12:00

SESJA II - WSPARCIE DZIECKA Z FASD I JEGO RODZINY - DOBRE PRAKTYKI, g. 12:00-13:30
6. Gdyńskie doświadczenia - działalność punktu diagnostyczno-konsultacyjnego dla dzieci z FAS - mgr Mirosława Jezior - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, mgr Anna Piaskowska, dr n. med. Agata Lenart-Cichoń - MOPS Gdynia
7. Praca z dzieckiem i jego rodziną - doświadczenia Fundacji FASCYNACJE - mgr Joanna Węglarz, mgr Agnieszka Jóźwiak - Fundacja FASCYNACJE w Gdańsku
8. Profilaktyka FAS w szkołach - lic. Mariusz Ruszkowski - Prezes Fundacji "Wschodzące Słońce" w Gdańsku
9. Interdyscyplinarny system pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie: podsumowanie - prof. ndzw. dr hab. Małgorzata Stopikowska, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)