Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak odbudowywano Główne Miasto - spotkanie i promocja książki

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Europejskie Centrum Solidarności, oraz wydawnictwo słowo/obraz terytoria zapraszają na spotkanie z Jackiem Friedrichem, które odbędzie się z okazji premiery książki Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960.

A
A

Spotkanie poprowadzi Basil Kerski - dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Data: 26 października, godz. 18
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności,
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk,
Biblioteka ECS

Podczas spotkania będzie możliwość kupienia książki Jacka Friedricha w promocyjnej cenie.

Książka ukazuje złożony proces odbudowy gdańskiego Głównego Miasta po drugiej wojnie światowej, uwikłany w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne. Autor przekonuje, że odbudowane po wojnie zabytkowe centrum Gdańska to miasto równocześnie stare i nowe. Z jednej strony zachowano bowiem szereg monumentalnych zabytków, odtworzono główne ciągi uliczne i charakterystyczne widoki, z drugiej jednak – radykalnie przekształcono strukturę miejską, dostosowując ją do wymogów nowoczesnej urbanistyki i tworząc na obszarze historycznego śródmieścia socjalistyczne osiedle robotnicze. Główny nacisk został więc położony na zabudowę mieszkaniową, stanowiącą większość tkanki tego nowego-starego organizmu miejskiego. Książka oparta jest na różnorodnej bazie źródłowej, wykorzystującej archiwalia, publikacje prasowe, publikowane i niepublikowane fotografie, wspomnienia uczestników odbudowy. Niezastąpionym źródłem wiedzy o odbudowie Gdańska jest wreszcie dla autora sam odbudowany Gdańsk.

Okładka książki
Okładka książki
MP

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)