Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

5 maja o godz. 16.30 w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska, ul Wały Jagiellońskie 1 odbędzie się pierwsze po wyborach do Rad Dzielnic posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. W spotkaniu uczestniczył będzie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

A
A

5 maja o godz. 16.30 w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska, ul Wały Jagiellońskie 1 odbędzie się pierwsze po wyborach do Rad Dzielnic posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. W spotkaniu uczestniczył będzie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

 

Harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

1. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza - wręczenie gratulacji Radnym

2. Przedstawienie informacji nt.:

Budżetu Obywatelskiego 2016
Forum Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego

3. Informacja nt. harmonogramu prac Kolegium - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk

 

Po zakończeniu spotkania Radni powinni dokonać wyboru:

- 2 przedstawicieli Rad Dzielnic do Zespołu Konsultacyjnego BO2016

- 1 przedstawiciela Rad Dzielnic do Rady Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska

 

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

 

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)