PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2015

W czwartek, 19 marca, w siedzibie Rady Miasta Gdańska, odbędzie się konferencja "Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2015". Celem konferencji jest omówienie wyzwań stojących przed mieszkańcami i urzędnikami miejskimi dotyczących gdańskich podwórek. Konferencję będzie można zobaczyć także w Internecie - transmitowana będzie ona na żywo na stronie miasta: www.gdansk.pl.

A
A

W czwartek, 19 marca, w siedzibie Rady Miasta Gdańska, odbędzie się konferencja "Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2015". Celem konferencji jest omówienie wyzwań stojących przed mieszkańcami i urzędnikami miejskimi dotyczących gdańskich podwórek. Konferencję będzie można zobaczyć także w Internecie - transmitowana będzie ona na żywo na stronie miasta: www.gdansk.pl.

Zainteresowanych dziennikarzy zapraszamy do relacjonowania wydarzenia.

Czas: 19 marca, rozpoczęcie o godz. 9.00
Miejsce: Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1, Sala Obrad

- W konferencji udział wezmą: przedstawiciele Zarządów Rad Dzielnic oraz Wspólnot Mieszkaniowych, najaktywniej uczestniczących w pierwszej edycji programu „Wspólne Podwórko”, a także przedstawiciele Wspólnot angażujących się społecznie w sprawy związane z rewitalizacją podwórka, które rozpoczęły już działania związane z zagospodarowaniem, realizują kolejne etapy, czy też pielęgnują efekty zrealizowanego zagospodarowania i mogą podzielić się doświadczeniem związanym z dbaniem o dobro wspólne i braniem za nie sąsiedzkiej odpowiedzialności – mówi Paulina Borysewicz, architekt i konsultant GZNK ds. społeczno – przestrzennych.

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące współwłasności podwórek i podziału działek, jak również ich dzierżawy (na czym polega) oraz wykupu. Ważnym elementem będzie też zapoznanie z dostępnymi miejskimi programami wsparcia odnowy podwórek.

Prelegentami będą eksperci z dziedziny architektury i geografii, z Warszawy, Lublina i Gdańska. Uczestnicy usłyszą o tym, jak w innych miastach mieszkańcy i urzędnicy radzą sobie z wyzwaniami współtworzenia przestrzeni publicznych, a także podwórek. Poruszony zostanie także aspekt sąsiedztwa i wpływu zorganizowania się mieszkańców na tworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni podwórzowej.

W czasie konferencji uczestnicy zapoznają się również z przykładami dobrych praktyk z czterech dzielnic Gdańska. Mieszkańcy opowiedzą jak odnowili swoje podwórko i jaki miało to wpływ na ich sąsiedztwo.

Temat omówiony będzie w trzech wymiarach: uwarunkowań formalno-prawnych; dotychczasowych dobrych praktyk wcielanych na gdańskich podwórkach oraz idei sąsiedztwa z punktu widzenia architektury i partycypacji społecznej.

Podczas konferencji Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz uhonoruje i nagrodzi mieszkańców, którzy w roku 2014 najaktywniej włączyli się w pracę i odnowę swoich podwórek.


Program konferencji:

09.00 – 09.30 Rozpoczęcie – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak oraz Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (GZNK) Jacek Łapiński

09.30 – 10.30 PODWÓRKO – UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE (moderator Paulina Borysewicz)

1. Współwłasność, zagospodarowanie i podziały działek (Piotr Krzemiński, Lidia Urbańska – Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdańsku)

2. Przewodnik po wykupie i dzierżawie podwórek (Roland Dudziuk – Wydział Skarbu UM w Gdańsku, Krzysztof Kostrzewa – Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku)

3. Programy wspierające rozwój gdańskich podwórek – raporty, komunikaty (Paulina Borysewicz – GZNK)

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 13.00 PODWÓRKO – MAŁA OJCZYZNA CZY ZIEMIA NICZYJA (moderator Przemysław Kluz)

1. Podwórko jako laboratorium dobrego zarządzania miastem (prof. Andrzej Baranowski)

2. Dlaczego podwórko musi być wspólne – wspólnotowość zaczyna się od sąsiedztwa (dr Marek Majchrzak)

3. Budowanie koalicji na przykładzie Forum Kultury Przestrzeni z Lublina (dr inż. Jan Kamiński).

13.00 – 13.30 Przerwa

13.30 – 14.30 PODWÓRKO W RĘKACH MIESZKAŃCÓW-DOBRE PRAKTYKI (moderator Paulina Borysewicz)

Przedstawiciele społeczności sąsiedzkich, członkowie wspólnot mieszkaniowych - dotychczasowe dokonania na podwórkach Oruni, Śródmieścia, Siedlec i Wrzeszcza

14.30 – 15.30 Przerwa

15.30 – 16.00 Rozdanie dyplomów i nagród – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor GZNK Jacek Łapiński

Anna Dobrowolska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe