PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

GDAŃSKI WACHLARZ MOŻLIWOŚCI (a nie wielka reklama) przywita wjeżdżających do miasta!

Zapraszamy na montaż i prezentację obiektu sztuki przy skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej z ul. Czyżewskiego we wtorek 14 października o godz. 16.00.

A
A

Czy gigantyczna, nielegalna reklama powinna witać wjeżdżających z Sopotu do Gdańska? Czy miasto powinno pozwolić na dalsze niekontrolowane przemiany w swojej tkance, nie mając narzędzi jej prawnej ochrony, czy powinno poszukiwać także niekonwencjonalnych instrumentów, służących ochronie ładu wizualnego? Czy sztuka może pełnić ważną rolę w walce o jakość krajobrazu miejskiego?

Miasto Gdańsk wraz z Pracownią „Sztuka w Przestrzeni Publicznej” z ASP w Gdańsku podjęły się próby znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania. Efektem wspólnych działań będzie postawienie obiektu sztuki – „Gdańskiego Wachlarza Możliwości”. Będzie to pierwszy, spektakularny efekt współpracy między Referatem Estetyzacji Miasta w UM w Gdańsku, a Pracownią” Sztuka w Przestrzeni Publicznej” prowadzoną przez dr hab. Roberta Florczaka. Współpraca ta ma polegać na wspólnych interwencjach artystycznych wzbogacających emanację artystyczną miasta, ale też służących ochronie jego krajobrazu.

We wtorek 14 października o godz. 16.00 zapraszamy na montaż i prezentację obiektu sztuki przy skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej z ul. Czyżewskiego.