Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk organizuje panel obywatelski. Pierwszy w Polsce

Miasto Gdańsk uruchamia nowy model partycypacji. Panel obywatelski, bo o nim mowa, przyrównać można do ławy przysięgłych w amerykańskim sądzie. Jego sednem jest debata z udziałem reprezentatywnej grupy mieszkańców. Uczestnicy gdańskiego panelu wypracować mają rekomendacje dotyczące przygotowania miasta na wystąpienie ulewnych deszczów.

A
A

- Panel obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych, w których udział bierze losowo wyłoniona, reprezentatywna grupa mieszkańców i mieszkanek - wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Najprościej jest porównać go do ławy przysięgłych w amerykańskim sądzie. Jego rolą jest ustalenie, co w danej sprawie będzie najkorzystniejsze dla całej społeczności, po zapoznaniu się z opinią wszystkich stron, które zainteresowane są tematem, w tym ekspertów.

Klimat do dyskusji
Panel zajmował będzie się tematami związanymi z przygotowaniami Gdańska na wystąpienie ulewnych deszczów, w kontekście zmieniającego się klimatu. - W Polsce zbyt mało mówi się o zmianach klimatu, a dotyczy nie tylko odległych tysiące kilometrów obszarów. Duże miasta na całym świecie takimi zmianami się zajmują i chcemy by dołączył do nich Gdańsk. O opinie prosimy nie tylko fachowców, chcemy by do dyskusji włączyli się wszyscy gdańszczanie – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Szukamy różnych form i kanałów komunikacji z mieszkańcami są to m.in. odbywające się od lat spotkania z mieszkańcami z cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”, czy Budżet Obywatelski, teraz uruchamiamy wciąż jeszcze pionierską metodę jaką jest panel obywatelski.

Gdańszczanie „w pigułce”
Udział w panelu obywatelskim wezmą 63 osoby (oraz 2 osoby rezerwowe). - Wyłoniona losowo grupa mieszkańców odzwierciedlać będzie strukturę demograficzną Gdańska, według dzielnicy, płci, wieku i poziomu wykształcenia - mówi dr Marcin Gerwin, specjalista ds. partycypacji i zrównoważonego rozwoju. W grupie znajdą się więc przedstawiciele wszystkich dzielnic, w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców danej dzielnicy. I zgodnie z gdańską demografią większość stanowić będą kobiety.

Dobór panelistów odbywał się będzie etapowo. Najpierw spośród dorosłych gdańszczan znajdujących się w rejestrze wyborczym wylosowanych zostanie 8 tys. osób. Do nich trafią listy z zaproszeniem do udziału w panelu. Chęć udziału w panelu zgłosić będzie można rejestrując się na wskazanej w liście stronie bądź dzwoniąc pod podany w nim numer. Następnie spośród osób, które wyrażą wolę udziału w panelu wylosowana zostanie docelowa ponad 60-osobowa grupa. Uczestnicy otrzymają dietę za udział za udział w panelu.

O deszczu bez lania wody
- Panel obejmował będzie trzy bloki tematyczne. Każdemu z nich dedykowane będzie odrębne spotkanie uczestników panelu - wyjaśnia wiceprezydent Grzelak.
Pierwszym tematem, który na warsztat wezmą paneliści będzie poprawa zatrzymania wody deszczowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stanowią część zlewni potoków, które płyną przez Gdańsk. Dlatego mieszkańcy biorący udział w panelu rozważać będą jakie działania powinny zostać podjęte w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na tym właśnie terenie. Kolejnym tematem będzie zakres pomocy dla mieszkańców po wystąpieniu takich zjawisk jak ulewne opady deszczu. Analizować będą także czy budując nowe zbiorniki retencyjne zrezygnować z częściowego wypełniania ich wodą. Po lipcowej ulewie w tym roku pojawiły się bowiem wątpliwości, czy obecny sposób projektowania zbiorników retencyjnych w Gdańsku jest odpowiedni. Obecnie są one częściowo wypełnione wodą, i oprócz funkcji przeciwpowodziowej pełnią też funkcje rekreacyjną i przyrodniczą jako stawy.

Analiza i rekomendacje
Co ważne, od uczestników panelu nie jest wymagana wcześniejsza znajomość tematu. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną im szczegółowo przedstawione podczas spotkań.

– Ważną częścią panelu jest debata. Paneliści zapoznają się ze stanowiskami wszystkich stron, które są zainteresowane przedmiotem debaty, w tym ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad dzielnic i mieszkańców. Mogą także sami powoływać ekspertów. Po dogłębnym przeanalizowaniu tematu, paneliści przyjmą rekomendacje odnośnie tego, jakie rozwiązania są najkorzystniejsze dla miasta. Wymagany poziom poparcia dla wiążącej rekomendacji panelu wynosi 80 procent – wyjaśnia Gerwin.

Spotkania panelu odbywać będą się w soboty – 19 i 26 listopada oraz 3 grudnia. – Do otwartych konsultacji zapraszamy wszystkich mieszkańców. Rozpoczynamy 31 października. Uruchomiony zostanie adres mailowy dedykowany projektowi. Zachęcamy wszystkich do przesyłania swoich uwag, opinii i przemyśleń. One także przestawione zostaną panelistom – zaznacza wiceprezydent Grzelak.

– W przyszłym roku zorganizujemy kolejny panel, na inny równie ważny dla gdańszczan i Gdańska temat – zapowiada prezydent Adamowicz.

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)